پوستر شهامت امام حسن مجتبی

پوستر شهامت امام حسن مجتبی

پوستر شهامت امام حسن مجتبی
پوستر شهامت امام حسن مجتبی

عکس پروفایل رحلت رسول اکرم

عکس پروفایل رحلت رسول اکرم

عکس پروفایل رحلت رسول اکرم
عکس پروفایل رحلت رسول اکرم

تصاویری از درخت و میوه بادام هندی

درخت و میوه بادام هندی

میوهٔ حقیقی دراین درخت محتوی مغز یعنی قسمت خوراکی میوه می باشد. میوه دارای قسمتی لوبیایی شکل، و در انتها نسبتاً طویل و متورم است که در داخل این برآمدگی مغز یا قسمت خوراکی میوه قرار دارد که پس ازرسیدن کامل میوه و برداشت بایستی مغز میوه را برای عرضه به بازار از پوست آن جدا بنمایند.
مغز بادام هندی که دارای مقدار زیادی چربی می باشد خیلی زود تند و فاسد می گردد یعنی چربی آن درمجاورت اکسیژن هوا اکسید می شود.نام دیگر بادام هندی میوه کاشو می باشد.

تصاویری از درخت و میوه بادام هندی

عکس پروفایل شهادت امام حسن

عکس پروفایل شهادت امام حسن

عکس پروفایل شهادت امام حسن
عکس پروفایل شهادت امام حسن

عکس قدیمی حرم امام رضا

عکس قدیمی حرم امام رضا

عکس قدیمی حرم امام رضا
عکس قدیمی حرم امام رضا

عکس نوشته در مورد امام رضا

عکس نوشته در مورد امام رضا

عکس نوشته در مورد امام رضا
عکس نوشته در مورد امام رضا

عکس نوشته های ماه ربیع الاول

عکس نوشته های ماه ربیع الاول

عکس نوشته های ماه ربیع الاول
عکس نوشته های ماه ربیع الاول

عکس هایی از کیف چرم دست دوز

عکس هایی از کیف چرم دست دوز

عکس هایی از کیف چرم دست دوز
عکس هایی از کیف چرم دست دوز

عکس عاشقانه بارانی

عکس عاشقانه بارانی

عکس عاشقانه بارانی
عکس عاشقانه بارانی