تاریخ روز زن و مادر در سال 1395

تاریخ روز زن و مادر در سال 1395

روز مادر 1395

امروز مجالی است تا بار دیگر، کودکی هایمان، در آغوش مهربان مادر رها شوند و به یاد بیاوریم که وسعت هیچ آسمانی، به اندازه عطوفت های مادر نیست و با ارزش تر از مادر، واژه ای در فرهنگ مهربانی ها نیست.

ادامه خواندن “تاریخ روز زن و مادر در سال 1395”