خواص دعای جوشن کبیر

تاثیرات بندهای مختلف دعای جوشن کبیر بر درمان بیماری ها :

خواص دعای جوشن کبیر

بند 1) این بند برای روزی است . هر کسی روزی کم دارد، خدا را هر روز به این اسمها بخواند و حتماَ باید بعد از خواندن هر بند (سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب) را بگوید.

بند2) اگر در مهلکه ای گرفتار شده‌اید و نمی توانید از آن خلاص شوید و اگر در برنامه ای واقع شده اید که نمی توانید از این برنامه بیرون بیایید؛ این بند برای رهایی از مهلکه بسیار عالی است.

بند3) این بند را در برابر دشمن بخوانید. اگر دشمن زیاد دارید، این بند را هر روز تکرار کنید.

بند4) اگر عاشق جاه و عزت و مقام هستید، این بند را بخوانید.

بند5) اگر خواهان نزدیکی با خدا هستید و می‌خواهید با خدای تبارک و تعالی انیس و همدم شوید، این بند را بخوانید.

بند6) این بند را برای تواضع پیدا کردن در مقابل خدای تبارک و تعالی بخوانید؛ بسیار عالی است.

بند7) این بند برای روزی حلال بسیار عالی است.

بند8) این بند برای نعمت است، اگر کسی در وعده اش تعلل می کند و یا اینکه با شما وعده‌ای کرده ولی حالا زیر قولش زده، این بند را زیاد بخوانید.

بند9) این بند، بند محبت است. اگر می‌خواهید کسی نسبت به شما محبت داشته باشد این بند را بخوانید.

بند10) اگر خواستید زبان دشمن، زبان زن و یا شوهر بددهن و یا زبان فردی بدگو، فحاش وبی‌ادب برویتان بسته بماند، این بند را همیشه ذکر خودتان بکنید.

بند11) اگر دنبال کار مهمی می‌روید و دوست دارید کارتان به آسانی انجام شود، برای آسانی کار این بند بسیار موثر است.

بند12) اگر بخت شما باز نشده، برای بخت گشایی این بند را بخوانید.

بند13) اگر دوست دارید که دولت و سعادت و بخت در خانه شما را بزند، این بند را بخوانید.

بند14) اگر کسی میان شما یاغی و عصیانگر است، این بند را به نیت آرامش او بخوانید.

بند15) اگر دلتان می‌خواهد کاری به جریان بافتد ولی امروز و فردا زیاد دارد و یا اگر از کاری اذیت شده‌اید و دوست ندارید، سریع انجام شود، این بند را فراموش نکنید.

بند16) اگر از نکیر و منکر می ترسید، برای اینکه از شما دور شوند این بند را بخوانید.

بند17) این بند هم برای آسانی کار است.

بند18) اگر با شخصی مهم کار بسیار مهمی دارید مانند ادارات، رؤسا و غیره این بند را بخوانید.

بند19) اگر دوست دارید از پل صراط به آسانی بگذرید، این بند را بخوانید.

بند20) برای حفظ ایمان و از دست ندادن آن این بند را بخوانید.

بند21) اگر کسی همّ و غم زیادی دارد این بند را بخوانید.

بند22) اگر دوست دارید کارتان انجام بگیرد قبل از آنکه دنبال آن کار بروید، چند روز به ذکر این بند مشغول شوید.

بند23)اگر دوست داریئ دلتان بیدار باشد و حال خوشی در عبادات الهی داشته باشید، این بند را بخوانید.

بند24) اگر دوست دارید دولتمند شوید و جزء رجال باشید این بند را تکرار کنید.

بند25) این بند برای حفظ ایمان بسیار عالی است.

بند26) برای رفع غم و محنت دل این بند را بخوانید و در روایتی آمده که اگر کسی عاشق زیارت بیت الحرام است، روزی 21 بار این بند را بخواند؛ انشاءالله مشرف می شود.

بند27) این بند برای آسانتر شدن کارهاست.

بند28) برای رفع تمام بستگی‌ها، مخصوصا برای پیروزی دانشجویان و دانش‌آموزان و کارمندان ادارات، این بند را فراموش نکنید.

بند29) این بندبرای بستن زبان دشمن است و برای هنگامی که می خواهید امر صلاح دینی انجام دهید، این بند زبان مخالفان و بی‌دینان را می‌بندد.

بند30) برای دولتمرد شدن و بخت بلند پیدا کردن، این بند را بخوانید.

بند31) اگر کسی دوست دارد که همیشه در طاعت و عبادت خدا قبراق و سرحال باشد و عاشق عبادت بشود، خودش یا دیگری را عاشق عبادت کند، اگر برای خودش است که به نیت خودش و اگر برای دیگری است به نیت او بخواند.

بند32) اگر مشغول کار یا درسی هستید و دوست دارید درجه‌تان بالاتر رود، همیشه این بند را بخوانید.

بند33) زبان بند بسیار مهم و خوبی است که در این دعا هست. اگر خواستید زبان کسی را ببندید که به شما چیزی نگوید، این بند را بخوانید.
بند34) اگر خواستید پیش بزرگان مقرب باشید، این بند را بخوانید.

بند35) اگر دوست دارید پیش مردم عزیز باشید(اکثراَ شکایت می کنند که ما پیش همسر، دوست و یا آشنا هیچ عزتی نداریم) این بتد را بخوانید عزیز می شوید.

بند36) اگر خدای ناکرده در شرّی واقع شده‌اید، برای رفع شرّ بخوانید.

بند37) کسانی که حالت تهوع دارند(خانمهای باردار) برای رفع حالت این بند را بخوانند.

بند38) این بند برای دفع نظرات است. اگر میدانید کسی که به خانه شما می‌آید چشمهایش ثور است و یا اینکه اصلا نظر خورده اید و یا اینکه مورد نظر واقع می شوید، این بند را بخوانید.

بند39) این بند برای حفظ مال است مالی که دارید برای اینکه همیشه محفوظ بماند، این بند را بخوانید.

بند40) اگر می خواهید به جایی اسباب بکشید و دوست دارید آن محل همیشه نیک بماند، یا به قولی شگون داشته باشد، قبل از آنکه به آنجا اسباب ببرید این بند را بخوانید( در مورد حمل جیهزیه، بردن سیسمونی، و بازکردن مغازه هم این بند را بخوانید و داخل مغازه بگذارید)

بند41) این بند برای رفع بلاست.

بند42) اگر دوست دارید به رحمت خدا نائل شوید، همیشه این بند را بخوانید.

بند43) اگر از دست معصیتها خسته شده‌اید و دوست دارید از دست معاصی خلاص شوید، این بند را بخوانید.

بند44) اگر دوست دارید کارها آسان شود(کاری که می خواهید انجام دهید به راحتی انجام شود) این بند را بخوانید.

بند45) این بند برای حاکمان یا بنده ها یا رئیس مرئوسی که دوست دارند عزیز باشند.

بند46) برای آسان شدن امور (هر امری از امور الهی) این بند را بخوانید.

بند47) اگر دوست دارید زبان کسی را ببندید که دیگر به شما فحاشی نکند، پشت سر شما غیبت نکند، این بند را به نیتش(به نام خودش و مادرش) بخوانید و همراهتان نگه دارید.

بند48) اما اگر برای نماز خواب می مانید و نمی توانید از خواب بلند شوید(علاوه بر اینکه در کتاب فضائل آیات رحمته اللمومنینذکر شد)، این بند هم برای همین منظور به کار می رود؛ و اگر دوست دارید سر ساعت بلند شوید این بند را بخوانید و طلب کنید که چه ساعتی از خواب بلند شوید.

بند49) اگر دوست دارید به خواندن نماز شب نائل شوید، این بند مخصوص نیمه شب و نافله نماز شب است.

بند50) اگر در روز خوابیدید و خواستید ساعت معین بیدار شوید، این بند را بخوانید.

بند51) برای دفع اجنه و اذیتهایی که بعضی ها احساس می کنند، این بند را بخوانید.

بند52) اگر خیالات خیلی شما را می گیرد، برای ناراحتی اعصاب بسیار عالی است(برای رفع ناراحتی عصبی)؛ از خدا طلب کنید و این بند را بخوانید.

بند53) این بند برای دفع باد سرخ است.

بند54) این بند هم برای دفع باد سرخ است.

بند55) این بند برای رفع سردرد است.

بند56و57) اگر به تهمتی دچار شدید، این دو بند را بخوانید، تهمت از شما دور می شود و شخص تهمت‌زننده به گرفتاری عجیبی دچار می شود.

بند58) این بند برای رفع شر است.

بند59) این بند برای رفع کمردرد است.

بند60) این بند برای رفع بادهایی که سمی هستند.

بند61) برای رفع سرخک است(این بند را برای کسی که سرخک گرفته زیاد بخوانید.)

بند62) وقتی خواستید وارد دریا شوید، این بند را بخوانید.

بند63) برای سردرد است؛ تا سرت درد گرفت، دستت را روی سرت بگذار و 7 یا 41 مرتبه این بند را بخوان.

بند64)این بند برای چشم درد است.

بند65) این بند برای زکام است، اگر زکام شدید این بند را بخوانید.

بند66) این بند هم مخصوص دفع سردرد است(نه اینکه سردرد شده باشید، بلکه برای جلوگیری از سردرد است؛ کسانیکه می دانند سردرد می شوند مثل میگرنی ها همیشه این دعا را بخوانند تا به سردر دچار نشوند)

بند67) این بند برای نور چشم است. برای نور چشم این بند را بخوانید.

بند68) برای دفع شب کوری این بند را بخوانید(کسانی که در شب چشمهایشان نمی بیند)

بند69) خواندن این بند برای کسانیکه در بینی‌شان درد احساس میکنند خوب است.

بند70) برای رفع خلنجان(قولنج) خواندن این بند موثر است.

بند71) کسانیکه از اجنه آزار میبینند و اوهام دارند که کسی آنها را درخواب خفه می کند و یا ناراحتشان می کند، برای دفع دیو و اجنه این بند را بخوانند؛ اگر خودشان هم نمی توانند بخوانند، می توان به نیت آنها خواند.

بند72) برای درد ساق پا خوانده شود(مثل فوتبالیستها و افرادی که زیاد راه می روند)

بند73) فرمودند اگر در دهانتان احساس درد کردیداین دعا را بخوانید.

بند74) برای درد دهان و لثه و زبان این بند را بخوانید.

بند75) این بند برای رفع گوش درد است.

بند76) این بند برای رفع دندان درد است.

بند77) برای رفع بلاست. این بند هربلایی همچون زلزله، سیل و دیگر بلاها را از خانواه و سرزمینتان دور می کند.

بند78) این بند هم زبان بند عجیبی است برای بستن زبان بدگویان عالی است.

بند79) این بند برای رفعدرد اعضای بدن است آنهایی که نمی دانندکچای بدنشان درد می کند اما همیشه در بدنشان درد و کاهلی احساس می کنند.

بند80) این بند هم برای درد چشم عالیست.

بند81) فرمودند هر کار مهمی که خواستید انجام بدهید مانند خواستگاری و یا کار اداری و برنامه خرید خانه و هر فعل مهم دیگری، اول این بند را بخوانید.

بند82) این بند برای دفع درد حلق است برای عزیزان مداح، گوینده و قاریان قرآن.

بند83) این بند هم برای رفع ابهام، امراض و دردهای بدن است.

بند84) فرمودند چقدر زیباست که هزز مسلمانی هر کاری را که خواست انجام دهد با این بند شروع کند.

بند85) این بند برای تمام بیماریهاست اگر گرفتار بیماری شدید این بند را بخوانید.

بند86) این بند برای دفع بلاست.

بند87) اگر زیاد قولنج می شوید این بند برای رفع قولنج است.

بند88) فرمودند اگر کسی به باد سرخک دچار شد برای رفع آن این دعا را بخواند.

بند95) برای جلوگیری از کمردرد این بند را قبل از شروع درد بخوانید تا دچار کمر درد نشوید.

بند96) این بند برای رفع مکروهات است.

بند97) اگر زندانی دارید و می خواهید زود خلاص شود به او بگویید این بند را بخواند.

بند98) این بند هم برای رفع جمیع مکروهات است.

بند99) برای اینکه مریض نشوید برای رفع بیماریها این بند رابخوانید.

بند100) اگر می خواهید مستجاب الدعوة باشید این بند آخر جوشن کبیر را فراموش نکنید.

منبع:خواص دعای جوشن کبیر

خواص دعای جوشن کبیر

خواص سوره حمد

خواص سوره حمد

هر یک از سوره های قرآن کریم دارای خواص و تاثیرات ارزشمند مربوط به خود هستند اما در عین حال با قرار گرفتن این مجموعه در کنار یکدیگر، یک کل واحد و منجسم حاصل می شود.

در ادامه به فضیلت ها و خواص سوره مبارکه “حمد” می پردازیم.

«سوره حمد» نسخه‎ای است برای درمان همه آلام جسمی و روحی. و چون انسان «العیاذ بالله» بیمار شد، راحتامام صادق علیه السلام فرمودند: سوره ی «حمد» سوره ای است که ابتدایش «حمد» خدا و وسطش «اخلاص» و آخرش دعا است.

از سلمة بن محمد نقل است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: کسی که سوره حمد، او را شفا نبخشد، چیزی او را شفا نمی بخشد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سوره حمد بر هیچ دردی خوانده نشد مگر اینکه دردش آرام می گیرد.

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: به تحقیق خدای متعال به من گفته: ای محمد به تو هفت آیه از مثانی و قرآن عظیم داده ایم. پس فاتحه الکتاب را جدا کرد و بر من منت گذاشت آن را در برابر قرآن عظیم قرار داد.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: فضیلت سوره حمد مانند فضیلت حاملان عرش است، هر کس آن را قرائت کند، ثوابی مانند ثواب حاملان عرش به او داده می شود.

از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: به تحقیق خدای متعال به من گفته: ای محمد به تو هفت آیه از مثانی و قرآن عظیم داده ایم. پس فاتحه الکتاب را جدا کرد و بر من منت گذاشت آن را در برابر قرآن عظیم قرار داد».

سول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرکس سوره حمد را قرائت کند خداوند به عدد خواندن تمام کتاب هایی که از آسمان نازل شده به او ثواب و پاداش عنایت می فرماید.

 خاصیت سوره حمد

جهت رفع تب

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: هر کس، با ایمان سوره مبارکه فاتحه را چهل بار بر قدح آب با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند و آن آب را بر روی کسی که تب دارد بپاشد، تب از او زایل می شود.

زیادی نور چشم

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: چون کسی را درد چشم باشد یا در بینایی او ضعفی باشد در اول ماه چون هلال ماه را ببیند دست بر چشم خود بنهد و سوره فاتحه را 10 بار با نیت خالص و توجه به معنی آن بخواند و در آخر سوره مبارکه «توحید» را 3بار بخواند بعد از آن 7بار بگوید: «یا ربِّ قَوِّ بَصَری».

سپس بگوید: «اللهم اکف انت الکافی، اللهم عاف انت المعافی». درد چشم و ضعف بینایی به صحت مبدل می گردد.

ایجاد برکت

در کلامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم آمده است: هرکس، هنگامی که وارد خانه خود می شود، سوره حمد و توحید را قرائت نماید خداوند فقر را از خانه او دور کرده و برکت زندگی او را به حدّی زیاد می کند که به همسایگانش نیز می رسد.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: فضیلت سوره حمد مانند فضیلت حاملان عرش است، هر کس آن را قرائت کند، ثوابی مانند ثواب حاملان عرش به او داده می شود

از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است:‌ «هرکس سوره حمد را قرائت کند، به لطف و عنایت الهی، درهای خیر دنیا و آخرت به روی او گشوده خواهد شد.»

ختومات مجرب

1) نماز عجیب و مشکل گشا

اگر کسی به نیت قضای حاجت دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت 19 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و بعد از آن سوره حمد را تلاوت نماید و بعد از تمام شدن نماز 786 مرتبه آیه بسم الله الرحمن الرحیم را بگوید هر حاجتی داشته باشد برآورده خواهد شد. ان شاءالله.

2)برکت و گشایش روزی

از مولا علی علیه السلام نقل شده است: «اگر رزق و روزی و ثروت زیادی می خواهی و دوست داری از هر بنده و آزادی بی نیاز باشی و به زودی به آرزوهایت برسی و از غل و غش و حیله در امان باشی؛ پس «فاتحة الکتاب» را بخوان که اسرار عجیبی در ان نهفته است.

برای رسیدن به آرزوها و حاجت هایت، این سوره را در پنج نوبت (صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا) 100 مرتبه تلاوت کن.

3) جهت عزت و شخصیّت و حفظ آبرو

در روز جمعه شروع کند تا 41 روز، و هر روز 41 مرتبه سوره مبارکه حمد را بخواند و بعد از اتمام بلافاصله 13 بار این دعا را بخواند: «یا مُفَتِّحُ فَتَّح یامُفَرِّجُ فَرَّج یامُسَبِّبُ سَبَّب یامُیَسِّرُ یَسَّریامُسَهِّلُ سَهَّل یا مُتَمِّمُ تَمَّم برحمتک یا ارحم الراحمین»

منبع:خواص سوره حمد

خواص سوره حمد

خواص باقالی

خواص باقالی

باقلا که با نام های باقالی و باقله هم شناخته می شود گیاهی است یک ساله از خانواده بقولات که در فصل بهار به بازار عرضه می شود.

باقلا فواید زیادی برای بدن دارد که ما در این مقاله از سایت کوکا به طور کامل خواص باقلا تازه و خشک را برای سلامتی، بارداری، دیابت، لاغری و کاهش وزن، کم خونی و پوست و مو شرح داده ایم.

خواص باقلا برای پوست و مو

1. جوان سازی پوست صورت
باقلا منبع خوبی از ویتامین C است که به عنوان یک آنتی اکسیدان بسیار قوی شناخته می شود و علائم پیری زودرس مانند چین و چروک صورت و چروک دور چشم را رفع کرده و باعث جوان سازی پوست صورت می شود.

2. لایه برداری و پاک سازی پوست صورت
باقلا می تواند به عنوان یک اسکراب طبیعی برای لایه برداری و پاکسازی پوست صورت استفاده شود.

ماسک باقلا و سرکه برای لک پوست صورت

مقداری باقلا خشک را آسیاب کنید تا آرد شود، آرد باقلا را با مقداری آب، سرکه و گلاب ترکیب کنید و خمیر به دست آمده را بر روی پوست صورت بمالید و بگذارید 15 دقیقه بماند، سپس با آب سرد خوب بشویید.

3. درمان آکنه و جوش صورت
مقادیر بالای ویتامین ها و مواد معدنی موجود در باقلا می تواند برای درمان آکنه و جوش صورت مفید باشد.

ماسک باقلا برای جوش صورت

مقداری باقلای پخته شده را له کنید و با شنبلیله و عسل مخلوط کنید و بر روی جوش صورت بمالید، بگذارید 15 دقیقه بماند و سپس با آب سرد بشویید.

4. رفع موهای زاید بدن
ماساژ پوست صورت و بدن با باقلا می تواند به رفع موهای زائد بدن کمک کند.

ماسک باقلا برای مو های زائد پوست

باقلا سبز را رنده کرده و سپس خشک کنید. وقیت که خشک شد آسیاب کنید، آرد باقلا را با آب لیمو ترش تازه یا سرکه مخلوط کرده و در یک ظرف دربسته بریزید و بگذارید نیم ساعت بماند.

بعد از برداشتن مو های زائد صورت و بدن، این ترکیب را بر روی پوست ماساژ دهید و سپس با آب سرد بشویید. این کار را آنقدر انجام دهید تا مو های زائد کاملا از بین بروند.

5. جلوگیری از سفید شدن موی سر
گفته می شود که اگر گل باقلا را له کنید و بر روی موی سر بمالید برای جلوگیری و درمان سفید شدن مو ها مفید می باشد.

فواید دارویی و درمانی باقلا برای بدن

6. جنین، زنان باردار و زنان شیرده
باقلا حاوی مقادیر بالای فولات است که به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای زنان باردار شناخته شده و از نقص عصبی جنین اسپینا بیفیدا و آنانسفالی و مرگ و میر جنین قبل از تولد پیشگیری می کند.

باقلا حاوی میزان قابل توجهی کلسیم است که در دوران بارداری برای تقویت و تشکیل استخوان های جنین ضروری می باشد.

فیبر موجود در باقلا برای پیشگیری و درمان یبوست در دوران بارداری مفید می باشد.

مقادیر قابل توجه پروتئین موجود در باقلا باعث افزایش انرژی زنان باردار می شود و به رفع خستگی و بی حالی در دوران بارداری کمک می کند.

خانم های باردار و شیرده برای مصرف باقلا بهتر است که با پزشک خود مشورت کنند.

7. نوزادان و کودکان
همه ی انواع حبوبات از جمله باقالی منبع اصلی کربوهیدرات ها، پروتئین، فیبر، آهن، کلسیم و ویتامین های B هستند که برای رشد بدن نوزادان و کودکان ضروری می باشند.

شما می توانید بعد از سن یکسالگی باقلا را به صورت پوره درآورید و برای تغدیه نوزادان و کودکان استفاده کنید.

با توجه به اینکه باقلا می تواند علائم بیماری فاویسم را تشدید کند قبل از شروع تغذیه نوزاد با باقلا با یک پزشک متخصص در این زمینه مشورت کنید.

8. دیابت و قند خون
نتایج تحقیقات اولیه نشان داده که مقادیر بالای فیبر موجود در باقلا می تواند باعث کاهش قند خون افراد مبتلا به دیابت شود، همچنین باقلا شاخص گلیسمی نسبتا پایینی دارد و همین به کنترل قند خون کمک می کند.

همچنین فیبر موجود در باقلا باعث کاهش کلسترول خون بالا در افراد مبتلا به دیابت نوع دو می شود.

9. باقلا و کم خونی
باقلا حاوی مقادیر زیادی آهن و مس است که باعث افزایش تولید هموگلوبین خون شده و به درمان کم خونی فقر آهن و آنمی کمک می کند.

کمبود آهن در بدن می تواند باعث ایجاد احساس خستگی و خواب آلودگی در افراد شود.

10. یبوست
مقادیر بالای فیبر موجود در باقلا به بهبود حرکات روده برای پیشگیری و درمان یبوست مفید می باشد.

11. لاغری و کاهش وزن
باقلا حاوی مقادیر بالای فیبر و پروتئین می باشد که باعث کاهش اشتها شده و با جلوگیری از پرخوری به کاهش وزن و لاغری افراد کمک می کند.

گفته می شود که باقلا می تواند باعث کاهش چربی شکم شود.

12. فشار خون و قلب
مطالعات نشان داده که مقادیر قابل توجه منیزیم موجود در باقلا باعث کاهش فشار خون بالا در افراد شده و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و حمله قلبی را کاهش می دهد.

تجزیه و تحلیل 12 آزمایش بالینی نشان داد که مصرف مواد غذایی حاوی منیزیم از جمله باقلا برای مدت 8 تا 26 هفته در 545 نفر از مبتلایان به فشار خون بالا باعث کاهش فشار خون دیاستولیک شد.

13. پوکی استخون
مقادیر بالای منگنز موجود در باقلا به افزایش توده استخوانی کمک می کند و علاوه بر این، با بهبود کمبود کلسیم برای درمان پوکی استخوان مفید است.

14. استرس، اضطراب و افسردگی
باقلا حاوی مقادیر مناسب لوودوپا می باشد که باعث افزایش تولید دوپامین در بدن شده و با بهبود خلق و خو به درمان استرس، اضطراب و افسردگی کمک می کند.

15. پارکینسون
باقلا منبع خوبی از لوودوپا می باشد که در دارو های درمان پارکینسون استفاده می شود، مطالعات نشان داده که لوودوپا برای پیشگیری و درمان بیماری پارکینسون مفید بوده و علائم آن را کاهش می دهد.

16. بدنسازی
باقلا منبع خوبی از پتاسیم است که برای بهبود عضله سازی در بدنسازی مفید می باشد.

17. سرطان
همانطور که می دانید آسیب DNA سلو های بدن یکی از علل اصلی ابتلا به سرطان می باشد، ویتامین B9 موجود در باقلا از آسیب DNA پیشگیری می کند و می تواند خطر ابتلا به انواع سرطان های سینه، مغز، گردن رحم، روده بزرگ و ریه را کاهش دهد.

18. چشم
تحقیقات نشان می دهد که تیامین موجود در باقلا خطر ابتلا به بیماری های چشمی از جمله گلوکوم و آب مروارید را کاهش می دهد.

19. جلوگیری از پوسیدگی دندان
مقادیر بالای کلسیم و فسفر موجود در باقلا باعث تقویت دندان ها و مینای دندان شده و از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند.

عوارض و مضرات باقلا

تحقیقات اولیه نشان داده که زیاده روی در مصرف باقلا به دلیل محتوای لوودوپا می تواند کمبود ویتامین B6 ایجاد کند که می تواند منجر به افسردگی شود.

باقلا و بیماری فاویسم : بیماری باقلایی یا فاویسم نوعی بیماری خونی ارثی است که در اثر کمبود G6PD در بدن ایجاد می شود، مصرف زیاد حبوبات می تواند باعث تشدید این بیماری و علائم آن از جمله سرگیجه، سردرد، ضعف شدید، رنگ پریدگی، کم خونی و یرقان شدید و حتی مرگ شود.

توجه داشته باشید که حتی بو کردن باقلا هم برای افراد مبتلا به فاویسم خطرناک می باشد.

گفته می شود که در بسیاری از افراد باقلا جواب آزمایش هپاتیت B را مثبت کرده و باعث اشتباه شدن جواب آزمایش خون می‌ شود.

باقلا در برخی افراد می تواند باعث ایجاد واکنش آلرژیک و حساسیت شود.

خواص باقالی

طبع باقلا

طبیعت باقلا تازه سرد و تر و طبع باقلا خشک سرد و خشک می باشد. باقلا سرشار از ویتامین ویتامین K، ویتامین B6، تیامین و مواد معدنی پتاسیم، مس، سلنیوم، روی، منیزیم، آهن و منگنز می باشد.

خاستگاه اولیه باقلا فلسطین بوده است، باقلا به عنوان غذای رایج بسیاری از تمدن های مصر، یونان و روم بوده است.

باقلا پخته شده را می توان برای تهیه انواع سالاد، باقلا پلو، باقلا قاتق، باقلا خورش، کوکو باقلا، خوراک باقلا، سوپ باقلا و باقالی داغ استفاده کرد.

روش پوست کندن باقلا

وقتی که دانه های باقلا را از غلاف جدا کردید، یک قابلمه بزرگ را پر از آب و نمک کنید و بر روی اجاق بگذارید تا بجوشد، حالا دانه های باقلا را به آن اضافه کنید و بگذارید 5 دقیقه بجوشد.

باقلا ها را آبکشی کنید و درون یک ظرف بزرگ آب و یخ بریزید، بعد از گذشت 3 تا 5 دقیقه، به راحتی می توانید پوست دانه های باقلا را از آن ها جدا کنید.

خواص باقلا در طب سنتی

تقویت‌کننده قوای جنسی است
ویتامین A موجود در آن باعث تقویت بینایی می‌شود
فسفر آن به تقویت بهره هوشی کمک می‌کند
باعث کاهش خستگی‌های جسمی و فکری و رفع ضعف اعصاب می‌شود
برای درمان رماتیسم، درد مفاصل و سیاتیک مفید است
باعث کاهش ورم پروستات می‌شود
باعث افزایش نیرو و قوت بدن در دوران نقاهت می‌شود
مصرف مخلوط باقالا با روغن بادام و قند به رفع گرفتگی صدا و پاک سازی ریه کمک می‌کند
باقالا ازعهد بوق تا امروز
باقالا از خانواده حبوبات است و گیاه بومی جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا به حساب می‌آید. این دانه محصول فصل خنک به‌ خصوص بهار است و بیشتر در مناطق سردسیری و شمالی کشور کشت می‌ شود.

با این حال در پاییز و زمستان در بعضی مناطق گرمسیری مانند خوزستان هم برداشت می‌شود. باقالا سابقه چندین هزار ساله دارد و از دیرباز توسط یونانیان، رومیان باستان و همچنین مصریان فراعنه مصرف می‌شد حتی نمونه‌هایی از باقالا در قبرهای مصریان باستان پیدا شده است!

امروزه در ایران دو نوع عمده باقالا کشت می‌شود؛ یکی باقالای معمولی که به صورت خام یا پخته مصرف می‌شود و دیگری باقالای لوبیا مانند گیلان معروف به «پاچ باقالا» است که ریز تر و لطیف‌تر است اما خام خورده نمی‌شود و بیشتر در خوراک محلی «باقالا قاتق» به کار می‌رود. باقالا زرد نیز همان خشک شده باقالا سبز است که از آن در تهیه دم پختک استفاده می‌شود.

ارزش غذایی باقلا خام ( 100 گرم)

کالری : 88
پروتئین : 8 گرم
کربوهیدرات : 18 گرم
چربی : 0.7 گرم
قند : 9 گرم
فیبر : 8 گرم
ارزش غذایی باقلا پخته (170 گرم)
کالری : 187
پروتئین : 12.9 گرم
کربوهیدرات : 33.4 گرم
چربی : 0.7 گرم
فیبر : 9.2 گرم

منبع:خواص باقالی

خواص باقالی

خواص هلو در بارداری

خواص هلو در بارداری

ماده غذایی کم کالری اما خوشمزه! آیا همچین ماده غذایی وجود دارد؟ بله هلو. هلو شبیه سیب است و بسیار مغذی و خوشمزه است. اما آیا می توان آن را به رژیم غذایی بارداری افزود؟ بله، اما مراقب باشید. در این مقاله نکات لازم در خصوص خوردن هلو در دوران بارداری ذکر شده است.

خوردن هلو در دوران بارداری

مصرف مقدار مناسب و متوسط هلو در دوران بارداری مشکلی ایجاد نمی کند. هلو غنی از آهن، پروتئین، قند، پکتین و روی است. اما مصرف بیش از حد آن باعث گرمای داخلی بیش از حد می شود که برای بارداری مناسب نیست. همچنین سعی کنید میوه را به شکل پوست کنده بخورید زیرا موهای روی سطح آن گلوی شما را تحت تاثیر قرار می دهد.

ارزش غذایی هلو:
یک هلو متوسط (حدود صدوپنجاه گرم) مواد مغذی زیر را دارد:
کالرری- 59
کربوهیدرات-14 گرم
پروتئین-1.4 گرم
چربی-0.4 گرم
فیبر-2.3 گرم
ویتامین ث- 10 میلیگرم
ویتامین آ-489 IU
پتاسیم- 285 میلیگرم
منیزیم-14 میلیگرم
آهن-0.4 میلیگرم

مزایای خوردن هلو در دوران بارداری:

هلو غنی از ویتامین ها و مواد معدنی است که برای مادر و جنین حیاتی است.
ویتامین ث:
هلو غنی از ویتامین ث است که برای رشد استخوان های جنین، دندان ها، ماهیچه ها و رگ های خونی ضروری است. صد گرم هلو حدود 6.6 میلیگرم از این ویتامین را تامین می کند.
ویتامین ث به جذب آسان آهن کمک میکند و از کم خونی جلوگیری می کند. همچنین احتمال زایمان زودرس و نشانه های کشش بعد از بارداری روی پوست کاهش می یابد. چگونگی جلوگیری از زایمان زودرس در مقاله ای دیگر ذکر شده است.
اسید فولیک:
صد گرم هلو حدود چهار میکروگرم اسید فولیک تامین می کند.
اسید فولیک در بارداری ماده مغذی و ضروری به حساب می آید. این ماده به تکامل و رشد مغز و نخاع جنین کمک می کند و از نقص لوله عصبی در جنین جلوگیری می کند.
پتاسیم:
هلو حاوی پتاسیم است که برای بارداری مورد نیاز است. این ماده باعث کاهش خستگی، نگرانی، گرفتگی پا، تورم زانو و پا می شود. این ماده باعث تعادل مایعات در مادر و جنین می شود.
فیبر:
هلو منبعی مناسب برای فیبر است که مصرف صد گرم از آن، یک و نیم گرم فیبر تامین می کند. خوردن هلو از یبوست در بارداری، سو هاضمه و مشکلات گوارشی در بارداری جلوگیری می کند.
خوردن یک هلو در روز به حرکات منظم روده کمک می کند.
سم زدایی طبیعی:
هلو سم زدای طبیعی است. این ماده با تمیز کردن روده و معده، سمون را از کلیه و کبد خارج می کند. همچنین عملکرد قلب را بهبود می دهد.
کاروتن بتا:
هلو منبعی طبیعی از ویتامین آ است. خوردن هلو به افزایش کاروتن بتا کمک می کند. کاروتن بتا به افزایش ایمنی بدن شما و جنین کمک می کند.

کاهش وزن ناشی از بارداری:

هلو به شما کمک می کند پس از بارداری وزن افزایش یافته ناشی از بارداری را کم کنید. خوردن هلو که کم کالری است و غنی از مواد مغذی است به از بین رفتن چربی ناخواسته و تنظیم عملکرد بدن کمک می کند.
فسفر:
مقدار فسفر موردنیاز در روز در طول بارداری هفتصد میلیگرم است و صد گرم هلو حدود بیست میلیگرم فسفر فراهم می کند. این ماده به تشکیل استخوان های قوی در مادر و جنین کمک می کند.
منیزیم:
هلو حاوی منیزیم است که به جلوگیری از زایمان زودرس، گرفتگی عضلات رحم و یبوست و گرفتگی عضلات پا در دوران بارداری کمک می کند.
جلوگیری از حالت تهوع و استفراغ:
هلو ویژگی ضد تهوع و استفراغ دارد که از حالت تهوع صبحگاهی جلوگیری می کند. همچنین مصرف چای هلو از استفراغ جلوگیری می کند.
بنابراین خوردن هلو در دوران بارداری مفید است. اما نمی توانید به هر روشی که می خواهید آن را مصرف کنید.
نگرانی در خصوص آفت کش های موجود در هلو و خوردن هلوهای اورگانیک در دوران بارداری:
مهمترین نگرانی در خصوص خوردن هلو به مقدار زیاد در خصوص آفت کش های زیاد آن می باشد. مطالعات نشان میدهد حدود پنجاه آفت کش در هلو باقی می ماند. همچنین هلو جزو دوازده میوه حاوی آفت کش می باشد. بنابراین سعی کنید در هنگام خرید هلو، میوه اورگانیک خریداری کنید.
حتی در هنگام خرید هلو اورگانیک باید مراقب سایر مشکلات آن باشید.

عوارض جانبی خوردن هلو در دوران بارداری:
هلو باعث تولید گرما در بدن می شود. خوردن بیش از حد آن در بارداری باعث خونریزی می شود.
پرزهای روی سطح هلو باعث آلرژی و گلو درد می شود.
اگر قند خون شما بالا است باید از مصرف بیش از حد هلو بپرهیزید.
اگر چه این نکات نباید باعث جلوگیری از مصرف هلو شود. اما بهتر است مقدار مصرف آن را کاهش دهید.

خواص هلو در بارداری

مقدار مصرف هلو در دوران بارداری

هلو در دوران بارداری باید به مقدار متوسط مصرف شود. روزانه نباید بیش از پانصد گرم هلو بخورید. مطالعات نشان میدهد در طول بارداری می توانید چهار تا پنج فنجان هلو در روز مصرف کنید. می توانید در روز دو هلو همراه با سایر میوه ها و سبزیجات مصرف کنید.
در صورت خرید هلوی مناسب می توانید از مزایای آن بهره مند شوید.

چگونگی انتخاب هلو

میوه باید نسبتا سفت باشد. رنگ پوست آن بین نقاط قرمز باید زرد یا کرم باشد.
میوه نباید خیلی سفت باشد یا رنگ آن سبز باشد. رنگ سبز نشانه نارس بودن میوه است.
میوه نباید بیش از حد رسیده باشد.
بر روی سطح میوه نباید نشانه کبودی یا خرابی باشد.
هلو تقریبا شش ماه در سال در دسترس است و می توان آن را فریز کرد.
میوه را تکه تکه کنید و به غلات سرد یا گرم در وعده صبحانه یا به دسر بیفزایید.
می توانید هلو را همراه با انگور، هندوانه و یا میوه ای دیگر مصرف کنید.
می توانید هلوی پوست کنده را به همراه موز، آناناس و یخ مخلوط کنید و مصرف کنید.
می توانید هلو را کباب کنید. در ابتدا میوه را نصف کنید، آن را به روغن کانولا آغشته کنید و سپس با حرارت ملایم کباب کنید. همچنین می توانید آن را همراه با ماست مصرف کنید.
هلو برای سلامتی در دوران بارداری مفید است اما بهتر است آن را به مقدار محدود مصرف کنید. همچنین پیش از خوردن آن با پزشک مشورت کنید. سعی کنید هلوی اورگانیک بخرید تا احتمال وجود مواد شیمیایی در آن کم باشد. میوه را خام یا به صورت مخلوط با میوه های دیگر بخورید.

منبع:خواص هلو در بارداری

خواص هلو در بارداری

خواص اسفرزه

ترکيب شيميايي

خواص اسفرزه

دانه هاي اسفرزه داراي 10 درصد موسيلاژ است که در اثر هيدروليز توليد دگزيلوزان، آرابينوز، د – گالاکتوز، د – گالاکتورونيک اسيد مي نمايد. همچنين داراي روغن ثابت، پروتئين و املاح معدني مي باشد. دانه هاي اسپرزه را در آب قرار دهند پوسته خارجي اپيدرم متورم مي شود و توليد يک لايه موسيلاژي در اطراف هسته مي نمايد و از اين رو آن را در درمان اسهال خوني (کمي بو داده استفاده مي‌کنند) به کار مي برند.

در آمريکا از آن داروهاي مليني چون Metamucil تهيه ميگردد که ملين خوبي است دانه بسيار سختي است که تقريبا در غالب مناطق دنيا مي رويد و در رديف مفيدترين، موثرترين و بي ضررترين و در عين حال ملايم ترين ملينهاي گياهي است که از قرنها پيش براي لينت مزاج تجويز شده است ولي تحقيقات جديد نشان مي دهد که دانه هاي اسپرزه براي کاهش کلسترول و قند خون نيز موثر است.

شفابخشي با اسفرزه

در حدود 30 درصد پوشش دانه اسپرزه را يک ماده جاذب آب تشکيل مي‌دهد که موسيلاژ ناميده مي شود و پس از خيس شدن و جذب آب، لعاب مي‌دهد و هر دانه 10 برابر حجم خودش متورم مي‌شود و به شکل لعابي ژلاتيني درمي‌آيد و اين لعاب است که منشاء شفابخشي آن در موارد اسهال و يبوست مي‌باشد. پژوهشهاي دانشمندان نشان مي‌دهد که يک قاشق مرباخوري تخم اسفرزه که 3 بار در روز خورده شود و هر بار اقلا دو ليوان آب ولرم با آن نوشيده شود، اثر محسوسي در تخليه و رفع يبوست دارد.

طبق گزارشي اسفرزه در مورد کاهش درد و رفع خارش بيماريهاي کولون و رکتوم و قطع خونريزي بواسير نيز مفيد است. و همچنين در کاهش کلسترول.

در مجله اتحاديه پزشکان آمريکا نقل شده که در مدت 12 هفته 5 درصد کلسترول را کاهش مي دهد.

نکات احتياط آميز در مصرف اسفرزه

به عنوان ملين و کاهنده کلسترول و احتمالا پيشگيري سرطان، اسفرزه في نفسه نقشي ندارد بلکه خاصيت ورم کردن و توليد لعاب زياد آن است که اين آثار را ايجاد مي کند. پس اگر اسفرزه خورده شود و به قدر کافي آب زياد خورده نشود، روده ها ورم کرده و چون آب %8

خواص تمشک

خواص تمشک و فواید فوق العاده آن

خواص تمشک

تمشک میوه ای شبیه شاه توت و توت فرنگی است و به رنگ زرد یا سرخ مایل به سیاه یافت می شود. میوه تمشک ترش مزه بوده و به صورت خام یا پخته، شربت، کمپوت و … خورده می شود.در گیلان و مازندران به این گیاه تمش، ولش، بولوش و بوروش و در آذربایجان بؤیورتکن می گویند.سرشار از ویتامین های C وK است و دارای خواص خنک، نرم کننده و ضد اسکوربوت می باشد.تمشک

گفتنی است که تمشک مانند دیگر میوه هایی که در خانواده توت ها طبقه بندی می شوند، یک آنتی اکسیدانت قوی است و خاصیت ضد سرطانی دارد. یک فنجان تمشک، 14میلی گرم ویتامینC و 8/0 میلی گرم ویتامینE دارد.

علاوه بر این تحقیقات نشان می دهد خوردن تمشک به جلوگیری از روند پیر شدن سلول ها کمک می کند و عملکرد بدن و مغز را بهبود می بخشد.

میوه تمشک مثل چیالک سرشار از ویتامین های ث ، قند، توت ، جوهر لیمو و ترشی سیب است و به همین جهت طعم ترش مطبوعی دارد، و به علت داشتن املاح زیاد، خون را قلیایی کرده و ترشی آن را از بین می برد.میوه تمشک بسیار خنک و ضد رطوبات بدن است و راه ورود میکربها را به عروق می بندد و از خونریزی و فساد خون جلوگیری کرده ، و رقت خون را درمان می کند.

خواص برگ و میوه تمشک

این میوه جنگلی، سر درد را درمان، خون را تصفیه و قلیانی می نماید.

‫ضدعفونی کننده بدن بوده، اوره و فشارخون را کاهش می دهد.

ملین و اشتهاآور بوده و ادرار را زیاد می کند.

مسکن صفرا و پاک کننده صفرا از امعاء است.

بهترین درمان روماتیسم و تصلب شرایین است،

برای کسانی که از درد معده رنج می برند، میوه ی خوبی است و از تحریکات جلدی جلوگیری می نماید.

قندش برای مبتلایان به مرض قند مفید و مداوا است خوردن آن تنفس را آسان و تنگ نفس را درمان می کند.

شربت تمشک برای مبتلایان به تب و آبله مرغان و سرخک بسیار مفید است.

قرقره جوشانده تمشک برای درمان درد گلو و آنژین سود فراوان دارد.
سکنجبین میوه تمشک خنک کننده بوده و برای رفع یرقان و التهاب صفرا و کبد سودبخش است.

میوه تمشک مقوی احشاء رحم است،

خواص تمشک

برگ تمشک جهت زخم های سرد و برآمدگی چشم از حدقه مفید است،

عصاره برگ و ساقه تمشک که تازه چیده و کوبیده و با کمی صمغ مخلوط نمایند، جهت امراض ‍ چشم مخصوصاً جوش پلک و ریزش اشک و ناخنه و ورم پلک چشم مفید می باشد.

جویدن برگ تمشک جهت ورم لثه و رفع بی حسی آن مفید می باشد. جوش های دهان را از بین می برد و بوی بد دهان را برطرف می نماید.

نوشیدن آب برگ و ساقه تمشک که تازه باشد با کمی صمغ عربی جهت تقویت معده و خونریزی معدی و بند آمدن اسهال و معالجه بواسیر نافع است.

در طب سنتی ایران نوشته اند که اگر زنی هنگام رگل جوشانده برگ و میوه تمشک بنوشد در آن ماه از آبستن شدن معاف خواهد بود.

گل تمشک نیز اسهال را بند می آورد و ضماد برگ تمشک بر روی دکمه بواسیر خونی نافع است.

میوه ی تمشک قابض ترین اعضای تمشک است، نوشیدن جوشانده ی ریشه تمشک علاوه بر بند آمدن اسهال، سنگ کلیه و مثانه را خرد می کند.

ضماد برگ تمشک ورم ها را فرو می نشاند و کورک و دمل را باز می کند. و مانع زیادشدن زخم های خوره ای است.

مالیدن عصاره میوه ی تمشک جهت زخم های آبدار و چرکی نافع بوده، آنها را خشک می کند و گل تمشک نیز همین خاصیت را دارد.

ضماد برگ و ساقه های نازک تمشک جهت درد بیخ ران و کوفتگی پا که در اثر ورزش و راه پیمایی عارض شود نافع است.

پخته برگ و میوه تمشک مو را سیاه می کند و خضاب خوبی است و مداومت در استفاده از آن، مانع سفید شدن مو می باشد و این خاصیت به علت داشتن فلز تمشک گنز است که در آن زیاد بوده و عامل سیاهی موی بدن انسان می باشد.

میوه تمشک پادزهر سموم حیوانی است و مخصوصاً ضد سم مارماهی شاخ دار است. مقدار خوراک عصاره و گل تمشک 9 مثقال است!

منبع:خواص تمشک

خواص تمشک

طریقه ی استفاده از خمیر فیلو

طریقه ی استفاده از خمیر فیلو

خمیر فیلو, خمیری به نازکی کاغذ است که از آن برای درست کردن انواع شیرینی استفاده می شود. شما می توانید خمیر فیلو را از فروشگاه های مواد غذایی تهیه کنید. تا زمانی که می خواهید از این خمیر استفاده کنید باید آن را منجمد نگه دارید. از این نکات برای استفاده از خمیر فیلو استفاده کنید.

مراحل :

 1. خمیر فیلو را یخ زدایی کنید.
 • بسته ی خمیر فیلو را درون یخچال نگهداری کنید. از باز کردن بسته خمیر قبل از قرار دادن آن در یخچال اجتناب کنید.
 • اجازه دهید خمیر فیلو یک شبانه روز در یخچال یخ زدایی شود.
 • اطمینان حاصل کنید قبل از خارج کردن خمیر از یخچال, به خوبی یخ زدایی شده باشد.
مواد داخل خمیر
 1. مواد درون خمیر را آماده کنید. از طعم دهنده هایی مانند اسفناج و پنیر بز و یا طعم دهنده های شیرین استفاده کنید.

موادی که می خواهید درون خمیر فیلو قرار دهید را آماده کنید.

قبل از شروع کار با خمیر فیلو, اجازه دهید مواد کاملا سرد شوند.

قبل از کار با خمیر فیلو, سعی کنید مواد درون آن را در یخچال نگهداری کنید.

اطمینان حاصل کنید که مواد درون خمیر بیش از حد مرطوب نباشند.

 1. محل کار را آماده کنید.

سطح بزرگتری را برای کار با خمیر فیلو آماده کنید تا بتوانید خمیر را به راحتی پهن کنید.

با استفاده از کره ی ذوب شده تمام لوازمی که می خواهید با آنها کار کنید را چرب کنید.

قبل از شروع کار فر را گرم کنید تا بعد از اتمام کار بتوانید خمیر را درون فر قرار دهید.

خمیر فیلو
 1. خمیر فیلو را باز کنید.

خمیر را از یخچال خارج کنید.

بسته ی خمیر را باز کنید.

خمیر را روی سطح کار باز کنید.

 1. خمیر را روی محل مناسبی قرار دهید.

یک لایه از خمیر را باز کنید.

خمیر را روی سطح کار قرار دهید.

بقیه ی خمیر های پیچیده شده را با یک پلاستیک یا پارچه ی مرطوب بپوشانید.

 1. خمیر را به کره ی ذوب شده آغشته کنید.

به کمک یک برس مخصوص آشپزخانه, کره ذوب شده را روی خمیر پخش کنید.

کره ی ذوب شده را از گوشه های خمیر به سمت مرکز خمیر بکشید.

 1. خمیر فیلو را برش بزنید. به کمک چاقو, خمیر چرب شده را به اندازه ی دلخواه خود برش بزنید.
فیلو
 1. خمیر فیلو را پر کنید.

یک قاشق از مواد را رون خمیر بگذارید.

دو طرف خمیر را فشار دهید تا مواد درون آن خارج نشوند.

 1. خمیر فیلو را بپزید یا درون یخچال نگهداری کنید.

طبق دستورالعمل خمیر را درون فر بگذارید.

اگر می خواهید بعدا خمیر را بپزید, آن را در یخچال قرار دهید.

 1. باقی مانده ی خمیر را درون پلاستیک بپیچید.

خمیر را به بسته ی اصلی بازگردانید.

سعی کنید سریعا خمیر را بسته بندی کنید و در یخچال قرار دهید.

 1. پایان!

منبع : طریقه ی استفاده از خمیر فیلو

فواید تخم شربتی

تاریخچه درمورد گیاه تخم شربتی

فواید تخم شربتی

تخم شربتی گیاهی خودرو و یک‌ ساله از خانواده نعناعیان و شبیه به ریحان ولی با برگ‌ها و تخم‌ های ریزتر می باشد. این گیاه بومی آمریکای مرکزی بوده به نحوی که آزتک‌ها (یکی از تمدن‌های آمریکایی) از این دانه های بسیار مقوی، به عنوان غذایی اصلی استفاده می کردند؛ اما بذر آن مانند ذرت به دیگر نقاط جهان نیز برده شده است. گرچه خود گیاه کاربرد تزئینی دارد، اما عمدتا این گیاه را برای مصرف تخم آن می‌کارند. این گیاه در اوایل بهار در کوهستان‌ها و بیابان‌ها روییده و ساقه‌ های آن مربع شکل و گلش مایل به قرمز و صورتی است. تخم آن سیاه شفاف است و وقتی‌ که در آب ریخته شود سریعاً حالتی خمیری یا ژله ای و لعاب‌دار در آب ایجاد می‌کند که بسیار لغزنده است و رنگش متمایل به رنگ خاکستری می‌شود. لعاب این دانه‌ ها پس از جذب آب مانند فالوده می‌شود. تخم شربتی خواص زیادی دارد و این‌گونه نیست که فقط برای فصل گرما توصیه شود. این گیاه نام‌های دیگری از جمله بادروج، تره خراسانی، اوقیمن، حوک، بورنگ، صریرا و بادروج ابیض نیز دارد و از قدیم به عنوان یک نوشیدنی سنتی بین ایرانیان جای داشته است. در ادامه ضمن نگاهی به خواص تخم شربتی، چند روش استفاده از آن را بیان خواهیم کرد

خواص تخم شربتی برای لاغری

استفاده از تخم شربت در محلول آب یکی از بهترین مواد برای کم کردن وزن است. دانه‌ های ژلاتینی تخم شربتی بدون آنکه کالری داشته باشد تا مدت‌ ها فرد را سیر نگه می‌ دارد و به جای خوردن داروهای زیان آور برای کم کردن اشتها، می‌توان از تخم شربتی استفاده کرد.

خواص تخم شربتی جهت بیماری‌های تنفسی

این دانه های ریز سیاه رنگ دارای خواص زیادی است از جمله برای درمان بیماری‌های تنفسی مفید است. مخلوطی از آن با زنجبیل و عسل در درمان آسم، سرفه، سرماخوردگی، آنفلوانزا و برونشیت موثر است.

سایر خواص تخم شربتی

# از روغنی که با خرد کردن تخم‌های شربت به دست می‌آید، برای درمان عفونت‌هایی مانند زخم، بریدگی، عفونت مثانه، عفونت پوست و… استفاده می‌شود.

# از تخم شربتی برای درمان ناراحتی‌های گوارشی مانند درد معده، نفخ، یبوست، سوءهاضمه و بی نظمی کارکرد روده‌ها استفاده می‌شود.

# اگر می‌خواهید لاغر شوید به تخم شربتی اعتماد کنید؛ به خطر اینکه فیبر موجود در آن‌ها باعث لعاب‌دار شدنشان شده و احساس سیری بیشتری ایجاد می‌کنند.

# خلق و خوی فرد را خوب می‌کند، خستگی مفرط ذهنی، تنش‌های عصبی، افسردگی، میگرن و مالیخولیا را برطرف می‌کند.

# از آن جا که تأثیر ضد اسپاسمی دارد، سیاه سرفه را برطرف می‌کند.

# مشکل دیگری که دامن‌گیر دنیا از جمله کشور ما شده فشار خون است که معمولاً بعد از خوردن غذا به ویژه غذاهای پر نشاسته، فشارخون بالا می‌رود و اگر تخم شربتی همراه غذا خورده شود مواد نشاسته‌ای به تدریج قند موجود در خود را آزاد می‌کنند و به این ترتیب شما به طور تدریجی انرژی متعادل در طول روز خواهید داشت.

# در رفع عطش بسیار موثر است.

# در کشور چین، از تخم شربتی برای درمان عفونت، درد معده، گزیدگی مار و حشرات و پایین آوردن دمای بدن استفاده می‌شود.

# تخم شربتی دارای مقدار فراوانی پروتئین، آهن، پتاسیم و کلسیم است و در عین حال آن‌هایی که در جذب کلسیم مشکل دارند بدانند یک ماده معدنی به نام بورون در تخم شربتی باعث انتقال کلسیم به استخوان‌ها می‌شود.

# این دانه‌های ریز سیاه رنگ می‌توانند میزان قند خونتان را تنظیم کنند؛ بنابراین شما را از خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ در امان نگه می‌دارند.

# تخم شربتی با دفع مواد زائد بدن از طریق روده‌ها به عملکرد خوب آن‌ها کمک می‌کند.

# در دوران بارداری مصرف روزانه ۱۰گرم تخم شربتی برای تقویت قلب و صحت مزاج وخوشرنگی و زیبایی طفل بسیار مفید است.

# مصرف تخم شربتی در دوره شیردهی، سبب ازدیاد شیر مادر میشود ولی در مصرف آن زیاده روی نشود.

چند روش درمانی مصرف تخم شربتی

# تقویت اعصاب: روزانه یک یا دو بار تخم شربتی را در عرق بادرنجبویه مخلوط کنید و آن را با عسل شیرین کنید و بنوشید.

# عطش: مقداری از تخم شربتی را به شربتی که دوست دارید اضافه کنید و بعد از گذشت حداقل دو دقیقه بنوشید.

# تقویت قلب: تخم شربتی را در عرق بید مشک یا نسترن بریزید و بنوشید.

# تنگی نفس و سرفه‌های خشک: یک قاشق مرباخوری تخم شربتی را در یک لیوان آب ولرم حل کنید و آن را جرعه جرعه بنوشید.
اجزای تخم شربتی
تخم شربتی منبع فوق‌العاده‌ی کلسیم است به طوری که ۵ تا ۶ برابر بیشتر از شیر کلسیم دارد. اگر موز را به عنوان منبع پتاسیم می‌شناسید باید بدانید که این دانه‌های ریز دو برابر بیشتر از موز پتاسیم و ۳ برابر بیشتر از اسفناج آهن دارند. از نظر آنتی‌اکسیدانی نیز قوی‌تر از میوه‌ای مانند بلوبری هستند.
تخم شربتی منبع فوق‌العاده‌ی اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ می‌باشد. در واقع حدود ۲۰ درصد وزن دانه‌های به این کوچکی حاوی این اسیدهای چرب است که از این نظر شباهت زیادی با تخم کتان دارد. حتماً می‌دانید که تخم کتان نیز یکی از منابع غنی اسیدهای چرب امگا ۳ می‌باشد. اگر می‌خواهید بیماری‌های قلبی عروقی از شما دور باشد حتماً به خواص محافظتی این دانه‌های ریز اعتماد کنید. تخم شربتی همچنین منبع فوق‌العاده‌ی منیزیم، منگنز، مس، زینک(روی)، نیاسین (ویتامین ب۳) و ویتامین‌های دیگر بوده و سرشار از فیبرهای محلول در آب می‌باشد. این دانه‌ها ۹ تا ۱۲ برابر وزن خود آب را به خود گرفته و لعاب مانند می‌شوند.

مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم تخم شربتی

انرژی >>>> ۲٫۰۳۴ کیلوژول

کربوهیدرات ها >>>> ۴۲٫۱۲ گرم

فیبر >>>> ۳۴٫۴ گرم

چربی >>>> ۳۰٫۷۴ گرم

چربی های اشباع شده >>>> ۳٫۳۳۰

چربی های تک اشباع نشده >>>> ۲٫۳۰۹

چربی های چند اشباع نشده >>>> ۲۳٫۶۶۵

پروتئین >>>> ۱۶٫۵۴ گرم

ویتامین آ >>>> ۵۴ میکروگرم

کلسیم >>>> ۶۳۱ میلی گرم

آهن >>>> ۷٫۷۲ میلی گرم

منیزیم >>>> ۳۳۵ میلی گرم

منگنز >>>> ۲٫۷۲۳ میلی گرم

فسفر >>>> ۸۶۰ میلی گرم

پتاسیم >>>> ۴۰۷ میلی گرم

سدیم >>>> ۱۶ میلی گرم

روی >>>> ۴٫۵۸ میلی گرم

موارد منع مصرف تخم شربتی

# اشخاص مبتلا به کرم معده نباید از تخم شربتی استفاده کنند.

# زیاده روی در مصرف تخم شربتی موجب ایجاد سر گیجه و همچنین بروز اختلال در حس بینایی می شود.

# مصرف این دانه‌ها برای افرادی که داروهای ضد انعقاد می‌خورند نیز توصیه نمی‌شود.

# توجه داشته باشید که این دانه‌های ریز حاوی گلوتن هستند و اگر شما جزو افراد حساس به این ترکیب هستید در مصرف آن دقت کنید.

# اگر داروی خاصی مصرف می‌کنید نیز بهتر است قبل از مصرف تخم شربتی با پزشک خود مشورت کنید.

# تخم شربتی همچنین باعث کاهش فشارخون می‌شود برای همین سالمندانی که داروی ضدفشار مصرف می‌کنند باید حواسشان به مصرف آن باشد.

دانستنی هایی درمورد تخم شربتی

# به تعادل گلوکز خون کمک می کند (برای بیماران دیابتی عالی است).

# آهن موجود در آن، سه برابر اسفناج است.

# تخم شربتی به جز آمینواسید تورین، همه ی آمینواسیدهای مورد نیاز بدن را در خود دارد و غذایی کامل محسوب می شود.
# تخم شربتی فیبر غذایی فوق العاده ای دارد و به همین دلیل، برای گوارش و درمان بافت های گوارشی عالی است.
# برای پوست، مو و ناخن ها مفید است.
# دارای ۲۰ درصد پروتئین است.
# سرشار از آنتی اکسیدان ها است (میزان آنتی اکسیدان های آن، ۴ برابر قره قاط است).
# میزان کلسیم موجود در آن، پنج برابر شیر است.
# میزان ویتامین C موجود در آن، ۷ برابر پرتقال است.
# در واقع حدود ۲۰ درصد وزن دانه‌ های به این کوچکی حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ است و به همین دلیل، غذایی عالی برای مغز و قلب است. میزان امگا ۳ موجود در تخم شربتی، ۸ برابر ماهی سالمون است.
# پتاسیم موجود در آن، دو برابر پتاسیم موجود در موز است.
# جایگزین بسیار خوبی برای تخم مرغ است. تنها کافی است آن را با آب مخلوط کنید و ژله ی به دست آمده را به جای تخم مرغ، در غذاهای خود استفاده کنید.
# از زمان‌های قدیم آزتک‌ها از این دانه‌ ها به همراه ذرت به عنوان ماده‌ی غذایی استفاده می‌ کردند. سال ها است که مردم مکزیک به خواص مقوی این دانه‌ ها پی برده ‌اند و از آن استفاده می ‌کنند.
# مردم ایران هم از طرفداران تخم شربتی هستند و از آن برای رفع عطش استفاده می کنند.

فواید تخم شربتی

طرز تهیه اسموتی تخم شربتی

مواد لازم برای سه‌ نفر :

تخم شربتی
ماست کم‌چرب
جو دو سر پرک‌ شده
آب پرتقال
شیر کم چرب
عصاره بادام یا وانیل، زعفران دم‌کشیده یا هل ساییده
میوه خردشده مثل انجیر، توت‌فرنگی، موز، آناناس

طرز تهیه :
سابیدن و آرد کردن نیم فنجان جو پرک‌ شده و یک‌ چهارم فنجان تخم‌ شربتی با هم، اولین قدم است. یک فنجان آبمیوه طبیعی، شیر کم‌چرب و ماست ساده را اضافه می‌کنیم. این مایع اصلی است که می‌توانیم تقسیم‌ اش کنیم به میزان میوه‌ها و عصاره‌ هایی که دوست داریم و از آن چندین نوشیدنی درست کنیم.

منبع:فواید تخم شربتی

فواید تخم شربتی

چه کارهایی انجام دهیم تا مردم پست وبلاگ ما را مطالعه کنند؟

چه کارهایی انجام دهیم تا مردم پست وبلاگ ما را مطالعه کنند؟

اگر مردم پست وبلاگ شما را مطالعه نمی کنند, به این دلیل نیست که آنها از شما یا وبلاگ شما خوششان نمی آید. احتمالا شما در بین دنیایی از وب سایت ها, وبلاگ ها و نشریات دیگر به خوبی دیده نمی شوید. چگونه می توانید کاری انجام دهید که وبلاگ شما در میان بقیه بدرخشد؟ برای اینکه از روش های انجام این کار آگاه شوید باید مقاله ی زیر را مورد مطالعه قرار دهید.

روش اول : استفاده از روش های اجتماعی برای ایجاد علاقه

تعامل با ویلاگ نویسان
 1. با دیگر وبلاگ نویسان تعامل داشته باشید. با این کار هم با فرد وبلاگ نویس و هم با افرادی که پست های او را مطالعه می کنند در تعامل خواهید بود. زیر پست های جذاب و پر بازدید, نظرات مثبت و مرتبط بدهید. با این کار حس کنجکاوی افراد نسبت به وبلاگ شما تحریک می شود و تعدادی دنبال کننده به دست خواهید آورد.

به هر نظری که برای شما فرستاده می شود پاسخ دهید. باید به فردی که برای شما پیام فرستاده است, احترام بگذارید و به او توجه کنید. با این کار آنها بیشتر مشتاق می شوند که در مورد وبلاگ شما با دیگران صحبت کنند و پست های شما را با آنها به اشتراک بگذارند.

سعی کنید با وبلاگ هایی تعامل بیشتری داشته باشید که حوزه ی کار آنها به شما شبیه باشد.

اگر مقالات شما محبوب است و افراد به آنها نظر می دهند, سعی کنید حتما به نظرات آنها پاسخ دهید. مردم دوست دارند ببینند که نویسنده ی مقاله پاسخگوی آنهاست و به آنها اهمیت می دهد.

 1. اگر بیشتر از یک وبلاگ دارید. به راحتی پست خود را از یک وبلاگ با وبلاگ دیگرتان اشتراک گذاری کنید. می توانید لینک صفحه ی وبلاگ خود را در وبلاگ دیگرتان کپی و جایگذاری کنید. با این کار مخاطبان متعددی به دست می آورید. افرادی که شما را در یک وبلاگ دنبال می کنند, وبلاگ دیگر شما را نیز دنبال خواهند کرد.

اگر هم اکنون دو وبلاگ ندارید, سعی کنید وبلاگ دیگری ایجاد کنید و برای این کار از دو برنامه ی مختلف استفاده کنید.

مخاطبان شما هر کدام به برنامه های وبلاگ نویسی مختلف علاقه دارند. شما می توانید با ایجاد وبلاگ در یک برنامه ی دیگر, انواع مختلف مخاطبان را جذب مطالب خود کنید.

اشتراک گذاری پست
 1. پست های خود را در شبکه های اجتماعی و سایت ها به اشتراک بگذارید. این یک روش کاملا طبیعی برای ایجاد علاقه میان وبلاگ نویسان و افراد دیگر است.

هدف این کار مشخص است – تا می توانید محتوای وبلاگ خود را در فضا های مختلف به اشتراک بگذارید.

 1. بهترین عنوان ها و موضوعات را برای پست خود انتخاب کنید. اگر افراد عنوان چشم گیری را مشاهده کنند بیشتر به مطالعه ی آن علاقه پیدا می کنند تا یک محتوای خسته کننده. به این فکر کنید که می توانید چگونه عنوان خود را تغییر دهید تا پست شما ارزش کلیک کردن پیدا کند.

نوشتن یک عنوان جذاب, قدم بزرگی در ایجاد علاقه بین مخاطبان به شمار می آید.

 1. بعد از نوشتن پست آن را بررسی کنید. آیا پست شما نقاط ضعف دارد؟ آیا مردم بار ها این پست را مشاهده کرده اند؟ آیا تصاویر شما به موضوع مرتبط است؟ محتوا پادشاه پست می باشد اما اگر به خوبی نوشته نشود, مردم علاقه ای به مطالعه ی محتوا نخواهند داشت.

از فونت های کوچک، کنتراست غلیظ، طراحی ضعیف و رنگ متن نا خوانا استفاده نکنید. این کار بسیار مهم است.

اطمینان حاصل کنید که وبلاگ شما به درستی کار می کند, لینک برخی وبلاگ ها مشکل دارند و …

سعی کنید همیشه مقدمه ای در مورد پستی که می خواهید به اشتراک بگذارید بنویسید. با این کار افراد سریع تر متوجه می شوند که آیا علاقه ای به مطالعه ی محتوای شما دارند یا خیر. اگر مقدمه ای کوتاهی برای پست هایتان در نظر بگیرید به مخاطبان خود کمک به سزایی کرده اید.

 1. سعی کنید با به روز رسانی نکردن محتوای وبلاگ خود و با تغییر نا گهانی موضوع وبلاگتان, دنبال کننده های وبلاگ خود را از دست ندهید.

اگر می خواهید به صورت ناگهانی پستی با موضوع متفاوت در وبلاگ خود بگذارید سعی کنید لینک این پست را در وبلاگ قرار دهید و با این کار به مخاطبان خود نشان دهید که به علاقه ی آنها احترام می گذارید.

روش دوم : با استفاده از بهینه سازی موتور جستجو

سئو
 1. در مورد بهینه سازی موتور جستجو یا سئو اطلاعات کسب کنید. سئو استراتژی ست که که توسعه دهندگان وب از آن استفاده می کنند تا احتمال دیده شدن محتوای خود را در میان دیگر وب سایت ها و وبلاگ ها افزایش دهند.

راه های ساده و پیچیده ای برای این کار وجود دارد. در مورد استراتژی های سئو مطالعه کنید و تصمیم بگیرید که می خواهید از کدام روش استفاده کنید.

استفاده از کلمات کلیدی
 1. سعی کنید محتوای پست خود را با استفاده از کلمات کلیدی بیشتری بنویسید. بهترین کار برای افزایش بازدید کننده ی سایت یا وبلاگ این است که از کلمات کلیدی استفاده کنید که مردم آنها را جستجو می کنند.

عنوان پست خود را در گوگل جستجو کنید و ببینید که چه سایتی اول نمایش داده می شود – به دقت محتوای آن را مطالعه کنید تا متوجه شوید از چه کلمه ی کلیدی بیشتر استفاده کرده است.

 1. به وبلاگ ها و وب سایت های محبوبی که موضوع آنها با شما مرتبط است, لینک ایجاد کنید. هر چه بیشتر مردم روی لینک شما کلیک کنند, و هر چه عنوان شما شباهت بیشتری با عنوان وب سایت محبوب داشته باشد, بیشتر در نتایج جستجو نمایش داده خواهید شد.

منبع : چه کارهایی انجام دهیم تا مردم پست وبلاگ ما را مطالعه کنند؟

چگونه همه ی پنجره ها را با  Second Hide پنهان کنیم؟

 

چگونه همه ی پنجره ها را با  Second Hide پنهان کنیم؟

موقعیت هایی وجود دارد که شما می خواهید کار های مهم و شخصی خود را انجام دهید و در همان لحظه رئیس شما سر می رسد. در این موقعیت ها چه کاری می توانید انجام دهید؟ ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه به سرعت همه ی پنجره های ویندوز را ببندید.

 

مراحل :

برنامه Second Hide
 1. Second Hide.exe را راه اندازی کنید؛ صفحه ی اصلی را مشاهده خواهید کرد … هم چنین آیکون tray را در نوار وظیفه مشاهده می کنید.

 1. از لیست برنامه های مورد نظر خود را انتخاب کنید, سپس پنجره را مینیموم کنید و هر کاری که می خواهید انجام دهید. دیگر نگران آمدن نا به هنگام افراد نباشید, کافیست دکمه ی وسط موس را فشار دهید, یا دکمه ی راست و چپ موس را باهم فشار دهید یا دکمه های Ctrl + H کیبورد را فشار دهید.
 2. همه ی پنجره ها به استثنای پنجره هایی که در ابتدا مشخص کرده اید, بسته خواهند شد. هنگامی که فرد از کنار شما رفت, شما می توانید دکمه ی وسط موس را فشار دهید و مجددا به کار خود ادامه دهید.

منبع : چگونه همه ی پنجره ها را با  Second Hide پنهان کنیم؟