زمان کنونی: ۹۳-۶-۲۸, ۰۲:۰۶ صبح درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

میزبانی وب
موضوع بسته شده است 
کد قالب بسیار زیبا برای بلاگفا...بیا تو
نویسنده پیام
hollywoodiha
فعال دارای پست
**
ارسال‌ها: 10
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۰
اعتبار: 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
ارسال: #1
کد قالب بسیار زیبا برای بلاگفا...بیا تو
<!-"-"-Design By : WeblogBartar.Com-"-"->
<head>
<script language="JavaScript1.2">
<!--

top.window.moveTo(0,0);
if (document.all) {
top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight);
}
else if (document.layers||document.getElementById) {
if (top.window.outerHeight<screen.availHeight||top.window.outerWidth<screen.availWidth){
top.window.outerHeight = screen.availHeight;
top.window.outerWidth = screen.availWidth;
}
}

//-->
</script>
<!-"-"-Design By : WeblogBartar.Com-"-"->
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
<META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
<meta name="copyright" content="© WeblogBartar, http://www.weblogbartar.com">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="designer" content="Hamid HajiSafari | http://roozgozar.com" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<!-"-"-Design By : WeblogBartar.Com-"-"->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#fff}
a, a:visited{color:#979797;text-decoration: none}a:hover{color:#dac6ae;text-decoration: none}
body {
BACKGROUND: #000000 url('') no-repeat fixed center left;
}

#page{background:url() center repeat-y;width:800px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{background:url(http://weblogbartar.com/theme/001/image/...bartar.jpg) top center no-repeat;float:right;width:600px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() right no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#979797}#posttitle a:hover {color:#dac6ae}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#e5e5e5;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#979797;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left;background: url() center repeat-y;width:175px;padding-top:15px;color:#979797;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#1c1c1cc;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهيد";
if ( intCount==1) strResult="يک نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"jvoid(0)\" onclick=\"jwindow.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no​ ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,me​nubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<!-"-"-Design By : WeblogBartar.Com-"-"->
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<center>
<font color="#bcbcbc" face="Arial" style="font-size: 15pt">
<b> <-BlogTitle-></b><p>
<font color="#979797" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
<-BlogDescription->
<p>
</center>
<p>
<BLOGFA> <FONT color=#e5e5e5>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->ساعت
<-PostTime-> توسط <-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>|</div>
<div id=space></div>

<hr width="60%" size="1" color="#979797" align="center" >
</div>

</BLOGFA>

<br><div id=post><div id=posttitle><b>آخرين مطالب</b></div>
<div id=postbody><BlogPreviousItems items="10"><b>»</b> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogPreviousItems></div>
<div id=space></div></div><center><br>
<table style="border-right: #8996a4 1px solid; border-top: #8996a4 1px solid; border-left: #bccad9 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #bccad9 1px solid; height: 7px; color:#80868d; font-size: 7pt;">
<tr><td><a href="http://weblogbartar.com" target=_blank>Design By : <a href="http://weblogbartar.com" target=_blank> WeblogBartar.com<br></a></td></tr>
</table><br>
<!-"-"-Design By : WeblogBartar.Com-"-"->

</div>

<div id=sidebar>
<BlogProfile>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
About
</b>
<br>
<!-"-"-Design By : WeblogBartar.Com-"-"->
<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogAbout-></div>
</BlogProfile>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
Menu
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com">طراح قالب</a></li>
</ul></div>

<BlogAuthorsBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
Authors
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
LinkDump
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com">قالب وبلاگ</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com/blogcode">ابزار زيباسازي وبلاگ</a></li>
<li><a href="jvoid(0)" onclick ="OpenLD();">آرشيو پيوندهاي روزانه</a></li>
</ul>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
Archives
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<center>
<!-"-"-Design By : WeblogBartar.Com-"-"->
<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
Categories
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories>
</ul>
</div>
</BlogCategoriesBlock>
<center>
<!-"-"-Design By : WeblogBartar.Com-"-"->
<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
Links
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com">قالب هاي وبلاگ برتر</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com/topblog">مسابقه برترین وبلاگ ماه</a></li>
</ul>
</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
Special
</b>
<br>
<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com/topblog">مسابقه برترین وبلاگ ماه</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com">خدمات وبلاگ برتر</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com/theme">قالب های جدید</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com/blogcode">کدهای جدید</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com/gallery">گالری تصاویر</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com/music">کد موسیقی</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://weblogbartar.com/piczibasazi">تصاویر زیباسازی وبلاگ</a></li>
</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
Design
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
<ul>
<li> <a href="http://weblogbartar.com"target="_blank">قالب وبلاگ : وبلاگ برتر دات كام</font></a></span></font><span lang="en-us"></li><br><br>
<a href="http://weblogbartar.com" target="_blank"><img src="http://weblogbartar.com/theme/theme/weblogbartar.gif"></a>
</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
Others
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>
</body>
</html>
<!-"-"-Design By : weblogbartar.Com-"-"->
۹۰-۶-۱۶ ۰۹:۲۷ صبح آفلاین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
موضوع بسته شده است 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان