بک لینک

موضوع بسته شده است 
تغییر بکگراند
#1
باسلام.یه سوال داشتم.بکگراند قالبو چجور عوض کنم؟؟Confused
#2
شما می بایستی ابتدا آدرس عکس بک گراند وبلاگ خود را بدست آورید
برای اینکار می توانید در مرورگر فایرفاکس در فضای خالی کناره ی وبلاگ کلیک راست کرده و گزینه ی view background image را انتخاب کنید تا آدرس عکس در نوار آدرس نمایان شود سپس به بخش ویرایش قالب خود بروید به دنبال آدرس عکس زمینه که قبلا آنرا بدست آوردید بگردید . بعد از آن آدرس عکس فعلی را حذف کرده و آدرس عکس جدید را جایگزین کنید و تغییرات را ذخیره نمایید
 سپاس شده توسط سجاد781
#3
(90-5-14، 12:24 صبح)admin نوشته است: شما می بایستی ابتدا آدرس عکس بک گراند وبلاگ خود را بدست آورید
برای اینکار می توانید در مرورگر فایرفاکس در فضای خالی کناره ی وبلاگ کلیک راست کرده و گزینه ی view background image را انتخاب کنید تا آدرس عکس در نوار آدرس نمایان شود سپس به بخش ویرایش قالب خود بروید به دنبال آدرس عکس زمینه که قبلا آنرا بدست آوردید بگردید . بعد از آن آدرس عکس فعلی را حذف کرده و آدرس عکس جدید را جایگزین کنید و تغییرات را ذخیره نمایید

ممنونHeart

#4
خوب من وبلاگم بکگراندش عکس نیست رنگه من چکار کنم؟
#5
اونم میشه تغییر

کد قالبتون رو قرار بدید
* تغییر داد
#6
اینم کد قالبم

کد:
[align=left]

<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://www.iranskin.com/template3/37/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
  
  strUrl="http://LoxBlog.ir/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.php','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head>
<body>
<div align="center">
<div class=Back-IS>
    
<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">        


<tr><td colspan="3" id=Header-IS>            


<div id=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription><-BlogDescription-> </div>    
    
    
<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:30;height:20;float:right"></div>


<a href="<-BlogUrl->"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/37/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<a href="/posts"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/37/blank.gif" width="90" height="32" hspace="1"></a>
<a href="http://www.iranskin.com/email/mail/?email=<-BlogEmail->"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/37/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com"><img alt="قالب وبلاگ" border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/37/blank.gif" width="90" height="32" hspace="1"></a>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-BlogProfileLink->"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/37/blank.gif" width="70" height="32" hspace="1"></a>

</div>
</head>

<body>
<div style="text-align: center;"><a href="http://newsloxblog.rozblog.com/" target="_blank" rel="nofollow" title=""><img src="http://s1.picofile.com/file/7192083973/Untitledhbh.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div></div>

</td></tr>


<tr><td width="220" valign="top">

<BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نويسندگان</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid>
<a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرين مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogLastPosts><!items="10">
<div class=li-Sid>
<a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div></BlogLastPosts></div>
<div class=LowSid></div></div>        
            
<BlogLinksBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.IranSkin.com">قالب وبلاگ</a></div><BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://planet.IranSkin.com">Download</a></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>پيوندهای روزانه</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.IranSkin.com">قالب بلاگفا</a></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک های مفید</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://pichak.net" title="پیچک">پیچک</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://iranarena.com" title="خرید اینترنتی">خرید اینترنتی</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ParsSkin.com" title="قالب بلاگفا">پارس اسکین</a></div>
<div class=li-Sid><div align="right"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://design.pichak.net" title="طراحی">طراحی سایت</a>
</div></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.weblogskin.com" title="قالب وبلاگ"> قالب </a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.k2cod.com" title="وبلاگنویسان">وبلاگ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
            
</td>


<td width="563" valign="top">

<div align="center">

            
<BLOGFA>
            
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>        

<b><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></b></div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>                    
<-PostContent->
<BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost>
                
</div></div>            

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ <-PostDate-> ]  [ <-PostTime-> ]  [ <-PostAuthor-> ] </div>
<div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>
</div></div></div>                        


</BLOGFA>            

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#000000;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #666666;  color:#666666;   display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#000000;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#000000;    border:1px solid #666666;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#666666"><< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
   ........   <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#666666">مطالب قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>

<center><b><font color="#3f3f3f" size="1">.:</font></b><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com"><span style="text-decoration: none">
<font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"> Weblog Themes By</font><b>
<font class=text5 size="1"><font color="#666666">Iran Skin</font></span></a> </font><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>
</b></a></center><br>

</div></td>

<td width="220" valign="top">    

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>            
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile></div></div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogCategoriesBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات وب</b></div></div>            
<div class=CenterSid><BlogCategories><div class=li-Sid>                
<a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div></BlogCategories></div>            
<div class=LowSid></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشيو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
<a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive></div>
<div class=LowSid></div></div>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک های مفید</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://pichak.net/hafez" title="فال حافظ">فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com/chat" title="چت روم">چت آنلاین</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.backlinksfa.com" title="فروش بک لینک">بک لینک فا</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com/shop" title="فروشگاه اینترنتی">خرید اینترنتی</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mahmusic.net" title="قالب بلاگ اسکای">ماه موزیک</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>امکانات وب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font></div>
<div class=LowSid></div></div>

</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-IS">
[  <a href="http://www.iranskin.com"target="_blank" rel="nofollow">قالب وبلاگ</a> : <a href="http://www.iranskin.com"target="_blank" rel="nofollow">ایران اسکین</a> ]  [  <a href="http://www.iranskin.com"target="_blank" rel="nofollow">Weblog Themes By :  iran skin</a>]
</td></tr></table></div>
<div style="display:none;"><a href="http://backlinkfa.com">فروش بک لینک</a> <a href="http://designwebi.com">طراحی سایت</a> <a href="http://www.imgbaran.com">عکس</a></div></body>
</html>[/align]
#7
دارگون عزیز اگه ممکنه بگو برای تغییر رنگ باید چیکار کرد؟ تغییر رنگ بک گراند هم مثل تغییر عکس بک گراند آسونه؟
#8
شما لینک وبتون رو بذارین
این قالب شماست!در جایی که مشخص کرده ام رنگ خود را بذارید.(البتّه با کدهای html)میتوانید با یک سرچ رنگ خود را پیدا کنید.
http://atanaghedifar.persiangig.com/ghaleb.txt
(90-10-16، 10:54 عصر)ahmad-ahmad نوشته است: دارگون عزیز اگه ممکنه بگو برای تغییر رنگ باید چیکار کرد؟ تغییر رنگ بک گراند هم مثل تغییر عکس بک گراند آسونه؟

بله در این قالب یک کلاس تعریف شده بود با نام back-is که با تگ لینک به قالب متصل شده بود.من این کد را درون تگ استایل تعریف کردم و رنگ بک گراند را تغییر دادم.
تصویر توسط ناظم حذف شد.
تنها استفاده از " متن " در امضا مجاز می باشد.
#9
(90-10-16، 10:45 عصر)bahar.s نوشته است: اینم کد قالبم

کد:
[align=left]

<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://www.iranskin.com/template3/37/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
  
  strUrl="http://LoxBlog.ir/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.php','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head>
<body>
<div align="center">
<div class=Back-IS>
    
<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">        


<tr><td colspan="3" id=Header-IS>            


<div id=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription><-BlogDescription-> </div>    
    
    
<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:30;height:20;float:right"></div>


<a href="<-BlogUrl->"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/37/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<a href="/posts"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/37/blank.gif" width="90" height="32" hspace="1"></a>
<a href="http://www.iranskin.com/email/mail/?email=<-BlogEmail->"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/37/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com"><img alt="قالب وبلاگ" border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/37/blank.gif" width="90" height="32" hspace="1"></a>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-BlogProfileLink->"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/37/blank.gif" width="70" height="32" hspace="1"></a>

</div>
</head>

<body>
<div style="text-align: center;"><a href="http://newsloxblog.rozblog.com/" target="_blank" rel="nofollow" title=""><img src="http://s1.picofile.com/file/7192083973/Untitledhbh.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div></div>

</td></tr>


<tr><td width="220" valign="top">

<BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نويسندگان</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid>
<a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرين مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogLastPosts><!items="10">
<div class=li-Sid>
<a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div></BlogLastPosts></div>
<div class=LowSid></div></div>        
            
<BlogLinksBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.IranSkin.com">قالب وبلاگ</a></div><BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://planet.IranSkin.com">Download</a></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>پيوندهای روزانه</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.IranSkin.com">قالب بلاگفا</a></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک های مفید</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://pichak.net" title="پیچک">پیچک</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://iranarena.com" title="خرید اینترنتی">خرید اینترنتی</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ParsSkin.com" title="قالب بلاگفا">پارس اسکین</a></div>
<div class=li-Sid><div align="right"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://design.pichak.net" title="طراحی">طراحی سایت</a>
</div></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.weblogskin.com" title="قالب وبلاگ"> قالب </a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.k2cod.com" title="وبلاگنویسان">وبلاگ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
            
</td>


<td width="563" valign="top">

<div align="center">

            
<BLOGFA>
            
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>        

<b><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></b></div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>                    
<-PostContent->
<BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost>
                
</div></div>            

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ <-PostDate-> ]  [ <-PostTime-> ]  [ <-PostAuthor-> ] </div>
<div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>
</div></div></div>                        


</BLOGFA>            

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#000000;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #666666;  color:#666666;   display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#000000;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#000000;    border:1px solid #666666;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#666666"><< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
   ........   <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#666666">مطالب قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>

<center><b><font color="#3f3f3f" size="1">.:</font></b><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com"><span style="text-decoration: none">
<font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"> Weblog Themes By</font><b>
<font class=text5 size="1"><font color="#666666">Iran Skin</font></span></a> </font><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>
</b></a></center><br>

</div></td>

<td width="220" valign="top">    

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>            
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile></div></div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogCategoriesBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات وب</b></div></div>            
<div class=CenterSid><BlogCategories><div class=li-Sid>                
<a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div></BlogCategories></div>            
<div class=LowSid></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشيو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
<a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive></div>
<div class=LowSid></div></div>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک های مفید</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://pichak.net/hafez" title="فال حافظ">فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com/chat" title="چت روم">چت آنلاین</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.backlinksfa.com" title="فروش بک لینک">بک لینک فا</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com/shop" title="فروشگاه اینترنتی">خرید اینترنتی</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mahmusic.net" title="قالب بلاگ اسکای">ماه موزیک</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>امکانات وب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font></div>
<div class=LowSid></div></div>

</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-IS">
[  <a href="http://www.iranskin.com"target="_blank" rel="nofollow">قالب وبلاگ</a> : <a href="http://www.iranskin.com"target="_blank" rel="nofollow">ایران اسکین</a> ]  [  <a href="http://www.iranskin.com"target="_blank" rel="nofollow">Weblog Themes By :  iran skin</a>]
</td></tr></table></div>
<div style="display:none;"><a href="http://backlinkfa.com">فروش بک لینک</a> <a href="http://designwebi.com">طراحی سایت</a> <a href="http://www.imgbaran.com">عکس</a></div></body>
</html>[/align]

همانطور که گفته شد ، کلاس Back-IS کار بکگراند قالبتون رو انجام میده
برای تغییر رنگ باید بجای 3fc0fc ، هِگز دیگری بذارید --- مثلا : 000 = سیاه
کد:
Back-IS{width:1000;background:#3fc0fc }
اگر میخواهید بجای بکگراند یک عکس قرار بدید ، باید بجای background:#3fc0fc کد زیر را قرار دهید:
کد:
background-image: url(.png);
و بجای . png آدرس عکس مورد نظر رو قرار بدید

#10
سلام مرسی
ولی کار نکرد!!!
موضوع بسته شده است 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان