بک لینک

موضوع بسته شده است 
پیغام خوش آمد گویی
#1
درود
من پیغام خوش آمد گویی و خداحافظی برای وبلاگم قرار دادم(بلاگفا)و میخوام فقط هنگام ورود و خروج این پیغام را نشان دهد ولی هنگام باز کردن هر صفحه و خارج شدن از هر صفحه پیغام را نمایش میدهد که باعث اذیت کردن کاربر میشود حالا باید چیکار کنم؟
#2
این موضوع چندین بار بحث شده.لطفا جست وجو کنید.
 سپاس شده توسط رهنمافرد
#3
از این استفاده کنید:
http://tools.fardblog.com/post/17/%DA%A9...8%A7%DA%AF
#4
(91-4-30، 07:19 عصر)رهنمافرد نوشته است: از این استفاده کنید:
http://tools.fardblog.com/post/17/%DA%A9...8%A7%DA%AF

بعد از دانلود 2 تا فایل هست از کدوم یکی استفاده کنم؟

(91-4-30، 07:52 عصر)abifard نوشته است: [quote='رهنمافرد' pid='35070' dateline='1342795747']
از این استفاده کنید:
http://tools.fardblog.com/post/17/%DA%A9...8%A7%DA%AF

بعد از دانلود 2 تا فایل هست از کدوم یکی استفاده کنم؟

و در جایی که نوشته پیام دلخواه شما باید پیام خود را نوشت ومن میخواهم هم هنگام ورود و خروج پیغام را نمایش دهد باید دوبار این کد را با دو پیام متفاوت وارد کنم؟
#5
یکی رو باید تو استایل قالبتون بذارید و دیگری رو باید تو head قالب بذارید و اون متن رو هم ویرایش کنید تا متن مورد نظرتون نمایش داده شه.

(اونی که .jquery داره تو استایل و اونیکی که script هست تو head)

نشد هم کد ها رو همراه کد قالب بذارید من تلفیقشون کنم.
#6
(91-4-30، 08:21 عصر)رهنمافرد نوشته است: یکی رو باید تو استایل قالبتون بذارید و دیگری رو باید تو head قالب بذارید و اون متن رو هم ویرایش کنید تا متن مورد نظرتون نمایش داده شه.

(اونی که .jquery داره تو استایل و اونیکی که script هست تو head)

نشد هم کد ها رو همراه کد قالب بذارید من تلفیقشون کنم.
این کد قالبم هستش.
کد:
<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Blog Skin">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="designerUrl" content="http://www.blogskin.ir/">
<meta http-equiv="expires" content="never">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogskin">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;

  strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ​​ ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<style type="text/css">
body{margin:0;font-family: Tahoma;}

a{
    text-decoration:none;
}
.date a {
color:#6472D2;
}
</style>

<body>

<div align="center">
    <table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#D4EBFE">
        <tr>
            <td colspan="3" background="http://blogskins.ir/12/6--.jpg" height="282" valign="top">
            
            
            <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table10">
                <tr>
                    <td width="272">&nbsp;</td>
                    <td height="170" valign="bottom" style="padding-bottom: 10px">
                    <p align="center">
                    <b>
                        <font face="Times New Roman" style="font-size: 38pt" color="#FF9900">
                    <-BlogTitle-></font></b></td>
                    <td width="162">&nbsp;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="272">&nbsp;</td>
                    <td>
                    <p align="center">
                    <b><font color="#34B9EB" style="font-size: 9pt"><-BlogDescription-></font></b></td>
                    <td width="162">&nbsp;</td>
                </tr>
            </table>
            
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3" height="31">
            &nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="269" bgcolor="#F3F9FE" rowspan="3" valign="top" style="padding-top: 25px; padding-bottom: 20px">
                <div align="left">
                <div align="left">
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table20">
                    <tr>
                        <td style="padding-right: 5px">
                        <img src="http://blogskins.ir/12/s.gif" alt="<-BlogAuthor->" width="12" height="1" ></td>
                        <td style="padding-right: 5px" dir="rtl"><BlogProfile>
                        <BlogPhoto><center>
                        <img src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" ></center></BlogPhoto>
                        <p align="center"><font color="#484F5D" style="font-size: 9pt">
                    <-BlogAbout->
                    <BlogEmailBlock> <br/><-BlogEmail-></BlogEmailBlock></font></BlogProfile><p>&nbsp;</td>
                        </tr>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" height="40" colspan="2">
                        &nbsp;</td>
                        </tr>
                </table>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table21"><BlogCategoriesBlock>
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">موضوعات</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogCategories><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" dir="rtl">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-CategoryLink->"><font color="#484F5D"><-CategoryName-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogCategories>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" colspan="2" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr></BlogCategoriesBlock><BlogTagsBlock>
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">برچسب‌ها</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogTags><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" dir="rtl">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-TagLink->"><font color="#484F5D"><-TagName-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogTags>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" colspan="2" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr></BlogTagsBlock>
                </table>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table22"><BlogpagesBlock>
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">پیوند ها</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogLinks><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" dir="rtl">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a target="_blank" rel="nofollow" href="<-LinkUrl->"><font color="#484F5D"><-LinkTitle->
</font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogLinks>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" colspan="2" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr></BlogpagesBlock>
                </table>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table23"><BlogPreviousItemsBlock>
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">مطالب اخير</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogPreviousItems items="10"><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" dir="rtl">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->" ><font color="#484F5D"><-PostTitle-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogPreviousItems>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" colspan="2" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr></BlogPreviousItemsBlock>
                </table>
                </div>
            <div align="left">
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table24">
                
                <BlogArchiveBlock>
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">آرشيو مطالب</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogArchive><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-ArchiveLink->" >    <font color="#484F5D"><-ArchiveTitle-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogArchive></BlogArchiveBlock>
                    </table>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table25">
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
            <div align="left">
                <BlogAuthorsBlock>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table26">
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">نويسندگان</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogAuthors><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-AuthorLink->" ><font color="#484F5D">
                    <-AuthorName-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogAuthors>
                    </table></BlogAuthorsBlock>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table27">
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr>
                </table>
                </div>
                <div align="left">
            <div align="left">
            
            
                <BlogLinkDumpBlock>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table29">
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">پیوند های روزانه</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogLinkDump><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" rel="nofollow" title="<-LinkDescription->" ><font color="#484F5D">
                    <-LinkTitle-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogLinkDump>
                    </table></BlogLinkDumpBlock>

                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table30">
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr>
                </table>
                
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table32">
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><font size="2" color="#3D4EC7">امكانات
                        جانبي</font></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" dir="rtl">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt">
                        <a href="<-BlogXmlLink->" ><font style="FONT-SIZE: 9pt" color="#484F5D">RSS 2.0</font></a>
                                    </span>
                        <td>
                        &nbsp;</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2" height="20">
                        <div id="c" style="text-align:center"><-BlogCustomHtml-><br><br><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration:none;font-size:9pt" href="http://www.1abzar.com">ابزار رایگان وبلاگ</a><br><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration:none;font-size:9pt" href="http://www.nazkhatoon.net">مدل لباس</a>
</div></td>
                    </tr>
                </table>
                </div>
                </div>
                </div>
                </td>
            <td width="14" bgcolor="#F3F9FE" valign="top">
            <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/6---.jpg" width="14" height="14"></td>
            <td width="717" rowspan="3" valign="top">
            <div align="center">
            <div align="center">
            
            <BLOGFA>
                <table class="post" border="0" width="92%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table12">
                    <tr>
                        <td height="30" valign="top" style="padding-right: 10px">
                        <p align="right"><b>
                        <a href="<-PostLink->" title="Link"><b><font color="#3D4EC7" face="Times New Roman" style="font-size: 16pt"><-PostTitle-></font></b></a>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td background="http://blogskins.ir/12/cont-h-l[1].gif" valign="top" height="1"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td dir="rtl" style="padding-left: 6px; padding-right: 6px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px">
                        <p align="right"><font color="#101536">
                        <span style="font-size: 10pt"><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><br>

تعداد بازدید: <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=آدرس وبلاگ.post<-PostId->.aspx"></script >
<BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">
                        <font color="#101536">ادامه مطلب</font></a></BlogExtendedPost></span></font></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="date" style="padding-left: 10px; padding-bottom: 5px" dir="rtl">
                        <p align="left">
                        <font color="#6472D2" style="font-size: 9pt">
                        <-PostDate-> | </font><BlogComment>
          <span dir="rtl" >
          <font color="#6472D2" style="font-size: 9pt"><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
          </font></span>
        </BlogComment>
                        </font></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td bgcolor="#FFFFFF" valign="top" height="1" ></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td height="50" >&nbsp;</td>
                    </tr>
                </table></BLOGFA>
            </div>
            </div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="14" bgcolor="#F3F9FE"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="14" bgcolor="#F3F9FE" valign="bottom">
            <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/6----.jpg" width="14" height="14"></td>
        </tr>
        <tr>

<td colspan="3" style></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3">
                    <table border="0" width="28%" id="table33">
                        <tr>
                            <td style="padding-bottom: 5px">
            <p align="center">
            <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogskin.ir/" >
            <font style="font-size: 8pt" color="#254D78">Weblog
            Themes By <b>Blog Skin
            </b></font></a></td>                    </table>
                </td>


        </tr>
    </table>
</div>
<div style="display:none"><h2><a  title="اسلاید شو" href="http://www.1abzar.com">اسلایدر</a></h2><h1><a  title="دانلود فیلم" href="http://www.ariadownload.net">دانلود فیلم</a></h1>


</div>
</body></html>
و میخوام هنگام ورود پیغام درود.به وبلاگ من خوش آمدید.نظر یادتون نره.
و هنگام خروج این کد از بازدید شما متشکریم.بدرود
مرثی از کمکتون
#7
اولا که کد رو داخل کد گذار قرار دهید.
دوما که این کد فقط برای خوش آمد گویی هست و آخر هم چیزی نمایش داده نمی شود.
سوما این که می تونید دموش رو تو همون آدرس ببینید. بذارم؟

چهارم هم اینه مرثی نه مرسی :p
#8
(91-4-30، 09:41 عصر)رهنمافرد نوشته است: اولا که کد رو داخل کد گذار قرار دهید.
دوما که این کد فقط برای خوش آمد گویی هست و آخر هم چیزی نمایش داده نمی شود.
سوما این که می تونید دموش رو تو همون آدرس ببینید. بذارم؟

چهارم هم اینه مرثی نه مرسی :p
مرسیBig GrinSmile
متشکرم از راهنماییتون بابت املای کلمه مرسی.
اگه بذارید ممنون میشم.
در ضمن کدی رو میخواستم که هم هنگام ورود و هم هنگام خروج پیغام نشون بده .
اگه اون بزارین هم خیلی خیلی ممنون میشم
مرثیBig Grin
#9
بفرمایید:
کد:
<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Blog Skin">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="designerUrl" content="http://www.blogskin.ir/">
<meta http-equiv="expires" content="never">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogskin">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;

  strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no​ ​​ ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

<script type="text/javascript" src="http://noisegraphic.persiangig.com/document/template/noisegraphic2.8/js/jquery.min.js"></script>
<script src="http://noisegraphic.persiangig.com/document/template/noisegraphic2.8/js/jquery.message.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
$(function() {
    $().message("متن مورد نظر شما");
    $("#demo").submit(function(e) {
        e.preventDefault();
        $().message($("#message").val());
    })
});
</script>

</head>
<style type="text/css">
body{margin:0;font-family: Tahoma;}

a{
    text-decoration:none;
}
.date a {
color:#6472D2;
}

.jquery-message {
font: normal 18px / 50px Tahoma, Arial, Sans-Serif;
letter-spacing: -1px;
position: absolute;
bottom: 50px;
left: 25%;
width: 50%;
color: white;
background-color: black;
text-align: center;
display: none;
opacity: 0;
z-index: 100000;
border: solid 1px black;
-moz-border-radius: 7px;
-webkit-border-radius: 7px;
border-radius: 7px;
}
</style>

<body>

<div align="center">
    <table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#D4EBFE">
        <tr>
            <td colspan="3" background="http://blogskins.ir/12/6--.jpg" height="282" valign="top">
            
            
            <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table10">
                <tr>
                    <td width="272">&nbsp;</td>
                    <td height="170" valign="bottom" style="padding-bottom: 10px">
                    <p align="center">
                    <b>
                        <font face="Times New Roman" style="font-size: 38pt" color="#FF9900">
                    <-BlogTitle-></font></b></td>
                    <td width="162">&nbsp;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="272">&nbsp;</td>
                    <td>
                    <p align="center">
                    <b><font color="#34B9EB" style="font-size: 9pt"><-BlogDescription-></font></b></td>
                    <td width="162">&nbsp;</td>
                </tr>
            </table>
            
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3" height="31">
            &nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="269" bgcolor="#F3F9FE" rowspan="3" valign="top" style="padding-top: 25px; padding-bottom: 20px">
                <div align="left">
                <div align="left">
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table20">
                    <tr>
                        <td style="padding-right: 5px">
                        <img src="http://blogskins.ir/12/s.gif" alt="<-BlogAuthor->" width="12" height="1" ></td>
                        <td style="padding-right: 5px" dir="rtl"><BlogProfile>
                        <BlogPhoto><center>
                        <img src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" ></center></BlogPhoto>
                        <p align="center"><font color="#484F5D" style="font-size: 9pt">
                    <-BlogAbout->
                    <BlogEmailBlock> <br/><-BlogEmail-></BlogEmailBlock></font></BlogProfile><p>&nbsp;</td>
                        </tr>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" height="40" colspan="2">
                        &nbsp;</td>
                        </tr>
                </table>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table21"><BlogCategoriesBlock>
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">موضوعات</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogCategories><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" dir="rtl">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-CategoryLink->"><font color="#484F5D"><-CategoryName-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogCategories>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" colspan="2" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr></BlogCategoriesBlock><BlogTagsBlock>
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">برچسب‌ها</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogTags><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" dir="rtl">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-TagLink->"><font color="#484F5D"><-TagName-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogTags>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" colspan="2" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr></BlogTagsBlock>
                </table>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table22"><BlogpagesBlock>
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">پیوند ها</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogLinks><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" dir="rtl">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a target="_blank" rel="nofollow" href="<-LinkUrl->"><font color="#484F5D"><-LinkTitle->
</font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogLinks>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" colspan="2" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr></BlogpagesBlock>
                </table>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table23"><BlogPreviousItemsBlock>
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">مطالب اخير</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogPreviousItems items="10"><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" dir="rtl">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->" ><font color="#484F5D"><-PostTitle-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogPreviousItems>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" colspan="2" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr></BlogPreviousItemsBlock>
                </table>
                </div>
            <div align="left">
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table24">
                
                <BlogArchiveBlock>
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">آرشيو مطالب</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogArchive><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-ArchiveLink->" >    <font color="#484F5D"><-ArchiveTitle-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogArchive></BlogArchiveBlock>
                    </table>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table25">
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
            <div align="left">
                <BlogAuthorsBlock>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table26">
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">نويسندگان</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogAuthors><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-AuthorLink->" ><font color="#484F5D">
                    <-AuthorName-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogAuthors>
                    </table></BlogAuthorsBlock>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table27">
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr>
                </table>
                </div>
                <div align="left">
            <div align="left">
            
            
                <BlogLinkDumpBlock>
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table29">
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><span lang="fa">
                        <font size="2" color="#3D4EC7">پیوند های روزانه</font></span></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <BlogLinkDump><tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt" lang="fa">
                        <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" rel="nofollow" title="<-LinkDescription->" ><font color="#484F5D">
                    <-LinkTitle-></font></a></span></td>
                        <td>
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/side-a[1].gif" width="6" height="5"></td>
                    </tr></BlogLinkDump>
                    </table></BlogLinkDumpBlock>

                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table30">
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" height="40">
                        &nbsp;</td>
                    </tr>
                </table>
                
                <table border="0" width="85%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table32">
                    <tr>
                        <td width="100%" style="padding-right: 8px; padding-bottom: 20px">
                        <p align="right"><font size="2" color="#3D4EC7">امكانات
                        جانبي</font></td>
                        <td valign="top" style="padding-top: 3px">
                        <p align="center">
                        <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/lv.jpg" width="18" height="17"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="padding-bottom: 4px; padding-right:8px" dir="rtl">
                        <p align="right">
                        <span style="font-size: 9pt">
                        <a href="<-BlogXmlLink->" ><font style="FONT-SIZE: 9pt" color="#484F5D">RSS 2.0</font></a>
                                    </span>
                        <td>
                        &nbsp;</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2" height="20">
                        <div id="c" style="text-align:center"><-BlogCustomHtml-><br><br><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration:none;font-size:9pt" href="http://www.1abzar.com">ابزار رایگان وبلاگ</a><br><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration:none;font-size:9pt" href="http://www.nazkhatoon.net">مدل لباس</a>
</div></td>
                    </tr>
                </table>
                </div>
                </div>
                </div>
                </td>
            <td width="14" bgcolor="#F3F9FE" valign="top">
            <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/6---.jpg" width="14" height="14"></td>
            <td width="717" rowspan="3" valign="top">
            <div align="center">
            <div align="center">
            
            <BLOGFA>
                <table class="post" border="0" width="92%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table12">
                    <tr>
                        <td height="30" valign="top" style="padding-right: 10px">
                        <p align="right"><b>
                        <a href="<-PostLink->" title="Link"><b><font color="#3D4EC7" face="Times New Roman" style="font-size: 16pt"><-PostTitle-></font></b></a>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td background="http://blogskins.ir/12/cont-h-l[1].gif" valign="top" height="1"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td dir="rtl" style="padding-left: 6px; padding-right: 6px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px">
                        <p align="right"><font color="#101536">
                        <span style="font-size: 10pt"><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><br>

تعداد بازدید: <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=آدرس وبلاگ.post<-PostId->.aspx"></script >
<BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">
                        <font color="#101536">ادامه مطلب</font></a></BlogExtendedPost></span></font></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="date" style="padding-left: 10px; padding-bottom: 5px" dir="rtl">
                        <p align="left">
                        <font color="#6472D2" style="font-size: 9pt">
                        <-PostDate-> | </font><BlogComment>
          <span dir="rtl" >
          <font color="#6472D2" style="font-size: 9pt"><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
          </font></span>
        </BlogComment>
                        </font></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td bgcolor="#FFFFFF" valign="top" height="1" ></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td height="50" >&nbsp;</td>
                    </tr>
                </table></BLOGFA>
            </div>
            </div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="14" bgcolor="#F3F9FE"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="14" bgcolor="#F3F9FE" valign="bottom">
            <img border="0" src="http://blogskins.ir/12/6----.jpg" width="14" height="14"></td>
        </tr>
        <tr>

<td colspan="3" style></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3">
                    <table border="0" width="28%" id="table33">
                        <tr>
                            <td style="padding-bottom: 5px">
            <p align="center">
            <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogskin.ir/" >
            <font style="font-size: 8pt" color="#254D78">Weblog
            Themes By <b>Blog Skin
            </b></font></a></td>                    </table>
                </td>


        </tr>
    </table>
</div>
<div style="display:none"><h2><a  title="اسلاید شو" href="http://www.1abzar.com">اسلایدر</a></h2><h1><a  title="دانلود فیلم" href="http://www.ariadownload.net">دانلود فیلم</a></h1>


</div>
</body></html>

در مورد خروج هم چیزی جز اونی که الآن دایرد پیدا نمی کنید. مطمئن باشید.
موضوع بسته شده است 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان