ایده شات
نوار اپیزود سریال
#1
سلام. سایت های آپلود کننده ی فیلم و سریال معمولا یه نوار این شکلی برای قسمت های جدید سریال ها دارن

 [تصویر:  ylcb2.png]

میخواستم بدونم کسی میتونه کد همچین چیزی رو بنویسه؟
حتما هم لازم نیست خود به خود آپدیت بشه خودم هم لینک عکسارو میتونم عوض کنم
پاسخ
#2
این آدرس وبلاگمه: 1onim.blogfa.com
اینم کد قالبمه: 
کد:
<html>
<head>
<meta name="msvalidate.01" content="20EE15F6F5ACC72138722C84D758E7B6" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
<META NAME="keywords" CONTENT="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<style>
body {
    color:#000;
    text-align:center;
    margin:0px;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 8pt;
    padding: 0px;
    background-image: url(http://s2.picofile.com/file/7648796448/body3.jpg);
    background-color: #DCDF97;
}
.page{
    text-align:left;
    width:750px;
    margin-top: 0px;
    margin-right: auto;
    margin-bottom: 10px;
    margin-left: auto;
    padding-top: 0px;
    padding-right: 5px;
    padding-bottom: 5px;
    padding-left: 5px;
    background-color: #FFF;
}
.header{
    padding:0;
    width:750px;
    margin-top: 0;
    margin-right: 0;
    margin-bottom: 5;
    margin-left: 0;
}

.web-title {
    float: right;
    width: 300px;
    text-align: right;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
}
.web-title h1  {
    font-family: Arial;
    font-size: 18pt;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    color: #8C9135;
}

.descrip {
    float: left;
    width: 450px;
    text-align: left;
    margin-top: 10px;
    padding: 0px;
    margin-right: 0px;
    margin-bottom: 0px;
    margin-left: 0px;
}
.descrip h3 {
    font-family: Tahoma;
    font-size: 10pt;
    font-weight: bold;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
}

.header-foto {
    height: 250px;
    width: 750px;
    background-image: url(http://s2.picofile.com/file/7648796983/header3.jpg);
    padding: 0px;
    margin-top: 0px;
    margin-right: 0px;
    margin-bottom: 5px;
    margin-left: 0px;
}

.top-menu {
    width: 750px;
    height: 50px;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
}
.top-menu ul {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
}
.top-menu li {
    display: block;
    padding: 0px;
    float: right;
    margin-top: 0px;
    margin-right: 0px;
    margin-bottom: 0px;
    margin-left: 10px;
    list-style-type: none;
    font-weight: bold;
    font-family: Arial;
    font-size: 11pt;
}
.top-menu li a:link {
    background-color: #D0D38C;
    display: block;
    padding: 5px;
    margin: 0px;
    color: #000;
    text-decoration: none;
}
.top-menu li a:visited {
    background-color: #D0D38C;
    display: block;
    margin: 0px;
    padding: 5px;
    text-decoration: none;
    color: #000;
}
.top-menu li a:hover {
    color: #FFF;
    text-decoration: none;
    background-color: #8C9135;
}


.bodyposts{
    float: right;
    text-align: right;
    padding-right:3px;
    width:520px
}
.sidebar{
    float: left;
    width:200px;
    ;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 8pt;
    text-align:right;
    line-height:1.5em;
    border-right-width: 1px;
    border-right-style: dashed;
    border-right-color: #8C9135;
    padding-right: 10px;
}
.sidebar  h3{
    margin-bottom:5px;
    margin-top:10px;
    font-family: Arial;
    font-size: 11pt;
    font-weight: bold;
    background-color: #D0D38C;
    padding-top: 3px;
    padding-right: 5px;
    padding-bottom: 3px;
    padding-left: 3px;
}
.sidebar a:link {
    color: #718E24;
    text-decoration: none;
}
.sidebar a:visited {
    text-decoration: none;
    color: #718E24;
}
.sidebar a:hover {
    color: #000;
    text-decoration: none;
}

.sidebar ul {
    margin: 0px;
    padding-top: 0px;
    padding-right: 0px;
    padding-bottom: 0px;
    padding-left: 0px;
}
.sidebar ul li {
    list-style-type: none;
    border-bottom-width: 1px;
    border-bottom-style: dashed;
    border-bottom-color: #718E24;
    padding-top: 5px;
    padding-bottom: 5px;
    margin: 0px;
    padding-right: 0px;
    padding-left: 0px;
}

.post .hl{
    font-size: 11pt;
    font-family: Arial;
    margin-bottom:5px;
    background-color: #D0D38C;
    padding: 5px;
}
.post .hl A:link{
    font-size: 11pt;
    font-family: Arial;
    font-weight: bold;
    text-decoration:none;
    color:#000
}
.post .hl A:hover{
    font-size: 11pt;
    font-family: Arial;
    font-weight: bold;
    text-decoration:none;
    color:#FFF
}
.post .hl A:visited  {
    font-size: 11pt;
    font-family: Arial;
    font-weight: bold;
    text-decoration:none;
    color:#000
}

.post .cnt{font-family: Tahoma;color:blank; font-size: 9pt;line-height:1.5em;}

A:link{
    color:#718E24;
    text-decoration:none;
}
A:visited  {
    color:#718E24;
    text-decoration:none;
}
A:hover{
    color:#8C9135;
    text-decoration:none;
}

.post .info{
    font-family: Tahoma;
    color:#000;
    margin-top:10px;
    font-size: 8pt;
}
.post .info A{font-size: 8pt;}

.profile{line-height:1.5em;text-align: justify}
.profile img{margin:2px}
.footer {
    height: 25px;
    width: 750px;
    text-align: center;
    background-color: #D0D38C;
    padding-top: 5px;
}
.footer A {
    color: #060;
}
</style>

<script  language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
  {
      intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
      strBlogId="<-BlogId->";
      intCount=-1;
      strResult="";
      try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
          }  catch( e) {
          }
   if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
   if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
   if ( intCount==1)  strResult="يک نظر";
   if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
 strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
 window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>

</head>

<body>

<div class="page" dir="rtl" >
<div class="top-menu">
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفايل </a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ايميل</a></li>
<li><a href="<-BlogArchiveLink->">آرشيو </a></li>
<li><a href="/posts/">عناوين مطالب </a></li>
<li><a href="<-BlogXmlLink->">RSS </a></li>
<li><a href="http://cafeskin.blogfa.com/">قالب وبلاگ</a></li>
</ul>
<div style="clear:both"></div>
</div>
<!--- end tm ---->
    <div  class ="header" >
   <div class="web-title"><h1><-BlogTitle-></h1></div>
   <div class="descrip"><h3><-BlogDescription-></h3></div>
   <div style="clear:both; height:5px;"></div>
   
    </div>
   <div class="header-foto"></div>
    
    <!-- end header -->
    <div style="background-color:white;">
    <div class="bodyposts">
<BLOGFA>
    <div class="post">
        <a name="<-PostId->"></a>
        <h2 class="hl"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></h2>
        <div class="cnt"><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
        <div class ="info"><a href="<-PostLink->">+</a>&nbsp;نوشته شده در &nbsp;<-PostDate->ساعت&nbsp;<-PostTime->&nbsp توسط&nbsp;<-PostAuthor->&nbsp;
        <BlogComment>
          |&nbsp; <span dir="rtl" > <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>  </span>
       </BlogComment>
       </div>
    </div>
    <br>
</BLOGFA>
    <!-- end post -->


<div style="font-family:tahoma;font-size:0.8em;text-align:center;margin-top:10px;">
<div style="margin-right:auto;margin-left:auto;width:37%;">
<ul style="list-style-type:none;margin:0;padding:0;height:31px;">
<li style="float:left;width:10%;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.8em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="<-BlogUrl->/author-<-BlogId->.aspx?p=1" title="صفحه ی بک">1</a></li>
<li style="float:left;width:10%;height:25px;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="http://www.1onim.blogfa.com/author-<-BlogId->.aspx?p=2" title="صفحه بندی دو">2</a></li>
<li style="float:left;width:10%;height:25px;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="http://www.1onim.blogfa.com/author-<-BlogId->.aspx?p=3" title="صفحه بندی سه">3</a></li>
<li style="float:left;width:10%;height:25px;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="http://www.1onim.blogfa.com/author-<-BlogId->.aspx?p=4" title="صفحه بندی چهار">4</a></li>
<li style="float:left;width:10%;height:25px;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="http://www.1onim.blogfa.com/author-<-BlogId->.aspx?p=5" title="صفحه بندی پنج">5</a></li>
<li style="float:left;width:10%;height:25px;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="http://www.1onim.blogfa.com/author-<-BlogId->.aspx?p=6" title="صفحه بندی شش">6</a></li>
<li style="float:left;width:10%;height:10%;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="http://www.1onim.blogfa.com/author-<-BlogId->.aspx?p=7" title="صفحه ی هفت">7</a></li>
<li style="float:left;width:10%;height:10%;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="http://www.1onim.blogfa.com/author-<-BlogId->.aspx?p=8" title="صفحه ی هشت">8</a></li>
<li style="float:left;width:10%;height:10%;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="http://www.1onim.blogfa.com/author-<-BlogId->.aspx?p=9" title="صفحه ی نه">9</a></li>
<li style="float:left;width:10%;height:10%;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="http://www.1onim.blogfa.com/author-<-BlogId->.aspx?p=10" title="صفحه ی ده">10</a></li>
</ul>
</div>
<div style="width:200px;height:20px;border:1px solid #CCC;margin-top:10px;margin-right:auto;margin-left:auto;"><a style="text-decoration:none;color:#000000;line-height:1.8em;" href="http://20i.ir/?page_id=108" target="_blank" rel="nofollow" rel="nofollow" >دریافت کد صفحه بندی بلاگفا</a></div>
</div>
<div style="display:none"> <a href="http://20i.ir" rel="nofollow" >ابزار وبلاگ</a></div><BlogNextAndPreviousBlock>
<div style="width:100%">
<BlogPreviousPageBlock>
<div style="width:49%;float:right"><a href="<-BlogPreviousPageLink->">مطالب جديدتر</a></div>
</BlogPreviousPageBlock>
<BlogNextPageBlock>
<div style="width:49%;float:left;text-align:left"><a href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قديمي‌تر</a></div>
</BlogNextPageBlock>
</div>
</BlogNextAndPreviousBlock>

    </div>
    <!-- end content -->
    <div class="sidebar">

      <BlogProfile>
   <h3>درباره من</h3>
   <div class="profile">
    <div style="text-align: justify"  >
   <BlogPhoto>    <div align=center > <img src="<-BlogPhotoLink->" >   </div>    </BlogPhoto>
     <-BlogAbout->
   </div></div>  
   <br>

   </BlogProfile>
   

<BlogPreviousItemsBlock>
<h3>تازه ترين مطالب</h3>
                <BlogPreviousItems items="10"><ul><li><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></li></ul>
               </BlogPreviousItems>
                <div align=left><a href="<-BlogUrl->/posts/">ليست تمام مطالب</a><br></div>
      </BlogPreviousItemsBlock>


   <BlogLinkDumpBlock>
     <h3>پيوندهاي روزانه</h3>
     <BlogLinkDump>
            <ul><li><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" rel="nofollow" title="<-LinkDescription->" ><-LinkTitle-></a></li></ul>
     </BlogLinkDump>
    <a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشيو پيوندهاي روزانه</a>
   <br>
 </BlogLinkDumpBlock>    
    
    <h3>نوشته هاي پيشين</h3>
    <span dir="rtl">
    <BlogArchive>
        <ul><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></ul>
    </BlogArchive>
    </span>
   <br>
    

   <BlogCategoriesBlock>
     <h3>آرشيو موضوعي</h3>
     <BlogCategories>
            <ul><li><a href="<-CategoryLink->"   ><-CategoryName-></a></li></ul>
    </BlogCategories>
   <br>
    </BlogCategoriesBlock>
   
   
   <BlogTagsBlock>
     <h3>برچسب‌ها</h3>
     <BlogTags>
            [<a href="<-TagLink->"   ><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span>]
    </BlogTags>
   <br>
    </BlogTagsBlock>        
    
   <BlogAuthorsBlock>
     <h3>نويسندگان</h3>
      <BlogAuthors>
            <ul><li><a href="<-AuthorLink->"   ><-AuthorName-></a></li></ul>
      </BlogAuthors>
   <br>
    </BlogAuthorsBlock>    
    
<h3>ابزارک ها</h3>
   <div align="center">
       <div><b><a href="http://cafeskin.blogfa.com/">طراح قالب: کافه اسکين</a></b></div>
     </div>
   <br>    
    <div align="center"><-BlogCustomHtml-></div>

    <BlogLinksBlock>
     <h3>پيوندها</h3>
     <BlogLinks>
            <ul><li><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" rel="nofollow" ><-LinkTitle-></a></li></ul>
    </BlogLinks>
   <br>
    </BlogLinksBlock>
    
 
    
</div>
    <!-- end sidebar -->
</div>
    
    <div style="clear: both;"> </div>
<div class="footer">تمامي حقوق اين وبلاگ متعلق به نويسنده آن مي باشد. <b><a href="http://cafeskin.blogfa.com/">طراح قالب: کافه اسکين</a></b></div>
</div>

</body>

<!-- Begin WebGozar.com Counter code -->
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=3508631&amp;t=counter" ></script>
<noscript><a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=3508631" target="_blank" rel="nofollow" rel="nofollow" >آمار</a></noscript>
<!-- End WebGozar.com Counter code -->

</html>
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان