ایده شات
خرابی قالب وبلاگ
#1
Lightbulb 
سلام
من سعی کردم تو کدای css یه قالب دستکاری کنم ولی نوار مطلبم به هم ریخته و درست نمیشه...
به نظر شما باید چیکارش کنم!!!
[تصویر:  Capture.PNG]


کدا هم اینان:

<div class="rm"><div class="rmtitle"><div class="rmtitle-mid">ابزارک هاي وبلاگ</div></div>
<div class="rmtext"><div class="rmtext-mid"><div style="text-align:center">
<b><a href="<-BlogXmlLink->">&nbsp;RSS&nbsp;</a></b><br>
<-BlogCustomHtml-></div></div></div>
<div class="rm-bbg"></div></div><div style="clear:both"></div></div>
<div style="clear:both">


</div>


<div class="content">
<LOXBLOG><div class="bodypost">
<div class="ptitle"><div class="ptitle-mid"><a name="<-PostId->" style="display:inline;"></a>
<a href="<-PostLink->"><h1><-PostTitle-></h1></a> </div></div><div class="pinfo"><div class="pinfo-mid">
<div class="author">نويسنده :<-PostAuthor-></div><div class="date">تاريخ: <-PostDate-> ساعت: <-PostTime-></div>
<div style="clear:both"></div></div></div><div class="ptext"><div class="ptext-mid"><-PostContent->
</div></div><div class="pcat"><div class="pcat-mid">
<BlogPostCategoriesBlock separator="، " > موضوع:
<BlogPostCategories> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a> ,</BlogPostCategories>
</BlogPostCategoriesBlock><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", ">
<a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><br></div></div>
<div class="pcomore"><div class="pcomore-mid"><div class="pmore"><more><BlogExtendedPost><a href="<-PostLink->">[ادامه مطلب ...] </a></BlogExtendedPost></more></div>
<div class="pcomment"><BlogComment><span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span>
</BlogComment></div><div style="clear:both"></div></div></div><div class="p-bbg"></div></div></BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock><div class="paper"><div class="paper-tbg"></div>
<div class="paper-text"><div class="paper-text-mid"><BlogPreviousPageBlock>
<div class="rpapers"><a href="<-BlogPreviousPageLink->">صفحه قبل</a></div>
</BlogPreviousPageBlock><BlogNextPageBlock><div class="lpapers"><a href="<-BlogNextPageLink->">صفحه بعد</a></div>
</BlogNextPageBlock><div style="clear:both"></div></div></div><div class="paper-bbg"></div></div></BlogNextAndPreviousBlock>
</div>
<div class="left"></div>
<div style="clear:both">
</div>
</div>
<div class="footer"><div class="footer-mid"> music world station
<a href=""> </a><!--- h --->
</div></div></div></body></html>

</body>
پاسخ
#2
سلام.مجدد کدهای سالم قالب رو در قسمت "کد" ادیتور قرار بدین.اینطوری بهم ریختست
و بعد بگین چیو میخواین تغییر بدین
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان