بک لینک

موضوع بسته شده است 
آمار گیر وبلاگ
#1
سلام
می خواستم کد آمار گیر وبلاگ رو سمت راست و بالای وبلاگ بذارم
این قالبم هست
کد php:
[code]<html>
<
head>
<
title><pb:BlogTitle></title>
<
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<
meta name="author" content="<pb:BlogAuthor>">
<
meta name="language" content="Farsi">
<
meta name="geo.region" CONTENT="IR" />
<
meta name="googlebot" content="INDEX, follow" />
<
meta name="robots" content="index, follow">
<
meta name="description" content="<pb:BlogAndPostTitle> - <pb:BlogDescription>&nbsp; - <pb:BlogTitle>">
<
meta name="keywords" content="<pb:BlogAndPostTitle>,<pb:BlogId>, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<
link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<pb:BlogTitle>" href="<pb:BlogXmlLink>">
<
link href="http://www.iranskin.com/template3/17/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">


</
head>
<
body>
<
div align="center">
<
div class=Back-IS>

<
table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">


<
tr><td colspan="3" id=Header-IS>


<
div id=BlogTitle><br><pb:BlogTitle></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div><
div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<
div style="width:30;height:20;float:right"></div>


<
a href="<pb:BlogUrl>"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/17/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<
a href="/posts"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/17/blank.gif" width="90" height="32" hspace="1"></a>
<
a href="http://www.iranskin.com/email/mail/?email=<pb:BlogEmail>"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/17/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<
a target="_blank" href="http://www.iranskin.com"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/17/blank.gif" width="90" height="32" hspace="1"></a>
<
a target="_blank" href="http://<pb:YourSiteName>.ParsiBlog.com/Profile/"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/17/blank.gif" width="70" height="32" hspace="1"></a>

</
div>


</
div>

</
td></tr>


<
tr><td width="220" valign="top">

<
pb:BlogAuthorsBlock>
<
div id=leftmenu>
<
div class=TopSid><div class=TopSid2>
<
b>نويسندگان</b></div></div>
<
div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid>
<
a href="<pb:ItemPostsLink/>"><pb:ItemText/></a></div></BlogAuthors></div>
<
div class=LowSid></div></div>
</
pb:BlogAuthorsBlock>

<
div id=leftmenu>
<
div class=TopSid><div class=TopSid2>
<
b>آخرين مطالب</b></div></div>
<
div class=CenterSid><pb:TitleList></div>
<
div class=LowSid></div></div>

<
pb:BlogLinksBlock>
<
div id=leftmenu>
<
div class=TopSid><div class=TopSid2>
<
b>لينک دوستان</b></div></div>
<
div class=CenterSid>
<
marquee  direction="up" height="70" onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="1" scrolldelay="1">
<
pb:BlogLinks><div class=li-Sid><a target="_blank" href="<pb:ItemLink/>"><pb:ItemText/></a></div></pb:BlogLinks>
</
marquee>
<
div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://www.mnkblog.com">MNK Blog</a></div>
</
div>
<
div class=LowSid></div></div>
</
pb:BlogLinksBlock>

<
pb:DayListBlock>
<
div id=leftmenu>
<
div class=TopSid><div class=TopSid2>
<
b>پيوندهاي روزانه</b></div></div>
<
div class=CenterSid><pb:DayList><div class=li-Sid>
<
a target="_blank" href="<pb:ItemLink/>" title="<-LinkDescription->"><pb:ItemText/></a></div></pb:DayList><div class=li-Sid>
<
a target="_blank" href="http://www.IranSkin.com">قالب ميهن بلاگ</a></div></div>
<
div class=LowSid></div></div>
</
pb:DayListBlock>

<
div id=leftmenu>
<
div class=TopSid><div class=TopSid2>
<
b>لينک هاي مفيد</b></div></div>
<
div class=CenterSid>
<
div class=li-Sid><a title="پيچک" target="_blank" href="http://pichak.net">پيچک</a></div>
<
div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://www.weblogskin.com" title="قالب وبلاگ"قالب بلاگفا </a></div>
<
div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://ParsSkin.com" title="قالب بلاگفا">پارس اسکين</a>
</
div>
<
div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://www.iranskin.com/gallery2" title="عکس">گالري تصاوير</a>
</
div>
<
div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://parskhodro.net" title="پارس خودرو">پارس خودرو</a></div>
</
div>
<
div class=LowSid></div></div>

</
td>


<
td width="563" valign="top">

<
div align="center">


<
pb:ParsiBlog>

<
div class=TopPost>
<
div class=TopPost2>

<
b><a href="http://<pb:MasterURL>/<*PostID*>.htm"><pb:PostTitleText></a></b></div></div>
<
div class=CenterPost><div class=CenterPost2>
<
pb:NoteText>
<
BlogPostCategoriesBlock><br>موضوعات مرتبط: <BlogPostCategories separator="، " ><a href=""><pb:ItemText/></a></BlogPostCategories></BlogPostCategoriesBlock>

<
BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>


</
div></div>

<
div class=LowPost3><div class=CPost3>

<
div class=date> [ <pb:Date3> ] [ <pb:Time3> ] [ <pb:AuthorName> ] </div>
<
div class=Comment><pb:NoteHitLink> <pb:NoteHitنظر</A>
</
div></div></div>


<
/*ParsiBlog*/><
center><b><font color="#3f3f3f" size="1">.:</font></b><a target="_blank" href="http://www.iranskin.com"><span style="text-decoration: none">
<
font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"Weblog Themes By</font><font style="FONT-SIZE: 9pt" color="#e1e1e1"> </font><b>
<
font class=text5 size="1"><font color="#666666">Iran Skin</font></span></a> </font><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>
</
b><font color="#FF9933"></a></font></center><br>

</
div></td>

<
td width="220" valign="top">

<
div id=rightmenu>
<
div class=TopSid><div class=TopSid2>
<
b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<
div class=CenterSid><div class=li-Sid2><pb:BlogProfile>
<
div style="text-align:center;"><img src="<pb:PhotoSRC>"></div>
<
br><pb:AboutUs></pb:BlogProfile></div></div>
<
div class=LowSid></div></div>

<
pb:BlogCategoriesBlock>
<
div id=rightmenu>
<
div class=TopSid>
<
div class=TopSid2>
<
b>موضوعات وب</b></div></div>
<
div class=CenterSid><pb:BlogCategories><div class=li-Sid>
<
a href=""><pb:ItemText/></a></div></pb:BlogCategories></div>
<
div class=LowSid></div></div>
</
pb:BlogCategoriesBlock>
<
div id=rightmenu>
<
div class=TopSid><div class=TopSid2>
<
b>آرشيو مطالب</b></div></div>
<
div class=CenterSid>
<
pb:BlogArchive><BlogArchive><div class=li-Sid>
<
a href="<pb:ItemLink/>"><pb:ItemText/></a></div></pb:BlogArchive></div>
<
div class=LowSid></div></div>

<
div id=rightmenu>
<
div class=TopSid><div class=TopSid2>
<
b>لينک هاي مفيد</b></div></div>
<
div class=CenterSid>
<
div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://www.k2cod.com" title="وبلاگ نويسان">وبلاگ نويسان</a></div>
<
div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://mahmusic.net" title="ماه موزيک">ماه موزيک</a></div>
<
div class=li-Sid><a title="آپلود عکس" target="_blank" href="http://img4up.com">آپلود عکس</a></div>
<
div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://www.iranskin.com/chat" title="چت روم فارسي">چت روم فارسي</a></div>
<
div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://facenama.com" title="شبکه اجتماعي فيس نما">شبکه اجتماعي فيس نما</a></div>
</
div>
<
div class=LowSid></div></div>

<
div id=rightmenu>
<
div class=TopSid><div class=TopSid2>
<
b>امکانات وب</b></div></div>
<
div class=CenterSid>
<
center>
<
font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><pb:BlogCustomHtml></font></div>
<
div class=LowSid></div></div>

</
td></tr>

<
tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-IS">
طراحي : <a href="http://www.iranskin.com"target="_blank"ايران اسکين </a> ] [ <a href="http://www.iranskin.com"target="_blank"Weblog Themes By iran skin</a>]
</
td></tr></table></div></body>
</
html>

و اینم کد شمارنده هست
[/code]<h3>آمار بازديد</h3>
                <
br/>
                
                        
بازديد امروز: <pb:BlogTodayVisit/><br/>
                        
بازديد ديروز: <pb:BlogYesterdayVisit/><br/>
                        
كل بازديدها:  <pb:BlogTotalVisit/><br/>
                        
کل مطالب:     <pb:PostCount/><br/> 

ممنون میشم اگه بهم بگید که چطور میشه عکس هدر وبلاگ رو ویرایش کرد
#2
دوتا سوال.یک اینکه قالب شما چند ستونست؟
2-برای اینکار باید فایل CSS قالبتون رو ویرایش کنید که اگر قالبتون رو از نایت اسکین گرفته باشید نیازی یه این کار نیست.

این دومی سوال نبود!
#3
منظورتون رو متوجه نمی شم کجا میخواید بذارید ؟
عکس هیدرتون رو بذارید تا اینکار رو برای شما انجام دهیم
#4
(91-2-15، 12:38 عصر)پويابهروش نوشته است: دوتا سوال.یک اینکه قالب شما چند ستونست؟
2-برای اینکار باید فایل CSS قالبتون رو ویرایش کنید که اگر قالبتون رو از نایت اسکین گرفته باشید نیازی یه این کار نیست.

این دومی سوال نبود!
قالبم سه ستونه هست
در ضمن بلد نیستم قالب رو ویرایش بدم

(91-2-15، 12:50 عصر)mnk نوشته است: منظورتون رو متوجه نمی شم کجا میخواید بذارید ؟
عکس هیدرتون رو بذارید تا اینکار رو برای شما انجام دهیم
عکس جدید نمیخوام بذارم ، فقط میخوام یه نوشته ای رو بر روی اون بنویسم
#5
خوب چه مطلبی
#6
مثلا یه بیت شعر بنویسم یا یه جمله ای روی عکس بنویسم

در ضمن اگه ممکنه در مورد آمار گیر هم راهنماییم کنید
میخوام که سمت چپ وبلاگم باشه ( بالای آخرین مطالب )
ممنون
هر کجا که هستی بدان خداوند نظاره گر توست
#7
(91-2-15، 06:38 عصر)aarrss91 نوشته است: در ضمن اگه ممکنه در مورد آمار گیر هم راهنماییم کنید
میخوام که سمت چپ وبلاگم باشه ( بالای آخرین مطالب )
ممنون


درستش کردم ببینید کار میکنه؟
کد:
<html>
<head>
<title><pb:BlogTitle></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<pb:BlogAuthor>">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="geo.region" CONTENT="IR" />
<meta name="googlebot" content="INDEX, follow" />
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="description" content="<pb:BlogAndPostTitle> - <pb:BlogDescription>&nbsp; - <pb:BlogTitle>">
<meta name="keywords" content="<pb:BlogAndPostTitle>,<pb:BlogId>, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<pb:BlogTitle>" href="<pb:BlogXmlLink>">
<link href="http://www.iranskin.com/template3/17/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">


</head>
<body>
<div align="center">
<div class=Back-IS>

<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">


<tr><td colspan="3" id=Header-IS>


<div id=BlogTitle><br><pb:BlogTitle></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div><div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:30;height:20;float:right"></div>


<a href="<pb:BlogUrl>"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/17/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<a href="/posts"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/17/blank.gif" width="90" height="32" hspace="1"></a>
<a href="http://www.iranskin.com/email/mail/?email=<pb:BlogEmail>"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/17/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/17/blank.gif" width="90" height="32" hspace="1"></a>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://<pb:YourSiteName>.ParsiBlog.com/Profile/"><img border="0" src="http://www.iranskin.com/template3/17/blank.gif" width="70" height="32" hspace="1"></a>

</div>


</div>

</td></tr>


<tr><td width="220" valign="top">

<pb:BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نويسندگان</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid>
<a href="<pb:ItemPostsLink/>"><pb:ItemText/></a></div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</pb:BlogAuthorsBlock>

<!-- آمارگیر -->
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آمار بازديد</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="right">
<li>بازديد امروز: <pb:BlogTodayVisit/><br/></li>
<li>بازديد ديروز: <pb:BlogYesterdayVisit/><br/></li>
<li>كل بازديدها:  <pb:BlogTotalVisit/><br/></li>
<li>کل مطالب:     <pb:PostCount/><br/> </li>
</p>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
<!-- آمارگیر -->

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرين مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid><pb:TitleList></div>
<div class=LowSid></div></div>

<pb:BlogLinksBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لينک دوستان</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<marquee  direction="up" height="70" onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="1" scrolldelay="1">
<pb:BlogLinks><div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="<pb:ItemLink/>"><pb:ItemText/></a></div></pb:BlogLinks>
</marquee>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mnkblog.com">MNK Blog</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
</pb:BlogLinksBlock>

<pb:DayListBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>پيوندهاي روزانه</b></div></div>
<div class=CenterSid><pb:DayList><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<pb:ItemLink/>" title="<-LinkDescription->"><pb:ItemText/></a></div></pb:DayList><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.IranSkin.com">قالب ميهن بلاگ</a></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</pb:DayListBlock>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لينک هاي مفيد</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a title="پيچک" target="_blank" rel="nofollow" href="http://pichak.net">پيچک</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.weblogskin.com" title="قالب وبلاگ"> قالب بلاگفا </a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ParsSkin.com" title="قالب بلاگفا">پارس اسکين</a>
</div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com/gallery2" title="عکس">گالري تصاوير</a>
</div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://parskhodro.net" title="پارس خودرو">پارس خودرو</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>

</td>


<td width="563" valign="top">

<div align="center">


<pb:ParsiBlog>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>

<b><a href="http://<pb:MasterURL>/<*PostID*>.htm"><pb:PostTitleText></a></b></div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>
<pb:NoteText>
<BlogPostCategoriesBlock><br>موضوعات مرتبط: <BlogPostCategories separator="، " ><a href=""><pb:ItemText/></a></BlogPostCategories></BlogPostCategoriesBlock>

<BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>


</div></div>

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ <pb:Date3> ] [ <pb:Time3> ] [ <pb:AuthorName> ] </div>
<div class=Comment><pb:NoteHitLink> <pb:NoteHit> نظر</A>
</div></div></div>


</*ParsiBlog*/><center><b><font color="#3f3f3f" size="1">.:</font></b><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com"><span style="text-decoration: none">
<font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"> Weblog Themes By</font><font style="FONT-SIZE: 9pt" color="#e1e1e1"> </font><b>
<font class=text5 size="1"><font color="#666666">Iran Skin</font></span></a> </font><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>
</b><font color="#FF9933"></a></font></center><br>

</div></td>

<td width="220" valign="top">

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2><pb:BlogProfile>
<div style="text-align:center;"><img src="<pb:PhotoSRC>"></div>
<br><pb:AboutUs></pb:BlogProfile></div></div>
<div class=LowSid></div></div>

<pb:BlogCategoriesBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات وب</b></div></div>
<div class=CenterSid><pb:BlogCategories><div class=li-Sid>
<a href=""><pb:ItemText/></a></div></pb:BlogCategories></div>
<div class=LowSid></div></div>
</pb:BlogCategoriesBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشيو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<pb:BlogArchive><BlogArchive><div class=li-Sid>
<a href="<pb:ItemLink/>"><pb:ItemText/></a></div></pb:BlogArchive></div>
<div class=LowSid></div></div>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لينک هاي مفيد</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.k2cod.com" title="وبلاگ نويسان">وبلاگ نويسان</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mahmusic.net" title="ماه موزيک">ماه موزيک</a></div>
<div class=li-Sid><a title="آپلود عکس" target="_blank" rel="nofollow" href="http://img4up.com">آپلود عکس</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.iranskin.com/chat" title="چت روم فارسي">چت روم فارسي</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://facenama.com" title="شبکه اجتماعي فيس نما">شبکه اجتماعي فيس نما</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>امکانات وب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><pb:BlogCustomHtml></font></div>
<div class=LowSid></div></div>

</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-IS">
[ طراحي : <a href="http://www.iranskin.com"target="_blank" rel="nofollow"> ايران اسکين </a> ] [ <a href="http://www.iranskin.com"target="_blank" rel="nofollow"> Weblog Themes By : iran skin</a>]
</td></tr></table></div></body>
</html>
 سپاس شده توسط پويابهروش ، aarrss91
#8
خیلی ممنون لطف کردین ، بله درست شد
هر کجا که هستی بدان خداوند نظاره گر توست
#9
برای تشکر از دکمه سپسا استفاده کنید
Just Basic4Android (B4A) Is My Love
#10
دکمه سپسا چی هست؟
هر کجا که هستی بدان خداوند نظاره گر توست
موضوع بسته شده است 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان