بک لینک

قالب بلاگفا
#1
Tongue 
سلام دوستان من یه وبلاگ ساختم و دارم رو قالبش کار میکنم ولی با مشکل مواجه شدم. قالب وبلاگم برای سایت دانلود ها هستش. آدرس وبلاگم >> shopdl.blogfa.com مشکل همو میگم اگه قابل دونستین کمکم کنید:
1. چجوری باید فونت قالب وبلاگم رو عوض کنم؟
2. چجوری لوگو سایت دانلود ها رو بردارم و لوگو خودم رو بزارم؟
3. وباگم قسمت سرچ نداره (این زیاد مهم نیست ولی اون دوتای بالا خیلی مهمن)

اینم کد ها وبلاگم ممنون میشم اگه کمکم کنید
کد:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fa" lang="fa-IR">
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">

    <link href="http://yas98.ir/qalebweb/70/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
    <title><-BlogAndPostTitle-></title>
<link rel="stylesheet" href="http://yas98.ir/qalebweb/70/wp-page-numbers.css" type="text/css" media="screen" />
           <script type="text/javascript" src="http://yas98.ir/qalebweb/70/jquery.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://yas98.ir/qalebweb/70/plugins.js"></script>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="content-language" content="fa-IR" />
<meta name="designerUrl" content="<-BlogUrl->" />
<meta name="description" content="دانلود| نرم افزار, بازي, کتاب, موبايل, عکس" />
<meta name="keywords" content="دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازي, دانلود نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود موبايل, دانلود مستقيم, دانلود کليپ, دانلود آهنگ, دانلود والپيپر"/>
<meta property="og:locale" content="fa_IR" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="<-BlogAndPostTitle->" />
<meta property="og:url" content="<-BlogUrl->" />
<meta property="og:site_name" content="<-BlogAndPostTitle->"/>

<link rel="canonical" href="<-BlogUrl->" />
<link rel="next" href="<-BlogUrl->/?p=2" />
<script  language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
  {
      intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
      strBlogId="<-style="color:#03283c;text-align:center;font-size:18pt;font-weight: bold;padding:100 300 0 0;font-family:Yekan;"->";
      intCount=-1;
      strResult="";
      try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
          }  catch( e) {
          }
   if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
   if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
   if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
 strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
 document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
 window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>
</head>
<body class="rtl home blog">
<header class="header" role="banner">
    <a class="home-link" href="<-BlogUrl->" title="دانلود| نرم افزار, بازي, کتاب, موبايل, عکس" rel="home" rel="nofollow" >
        <h1 class="site-title"><span>دانلود ها | نرم افزار, بازي, کتاب, موبايل, عکس</span></h1>
        <h2 class="site-description">دانلود ها, دانلود عکس, دانلود بازي, دانلود نرم افزار, دانلود کتاب, دانلود موبايل, دانلود مستقيم, دانلود کليپ, دانلود آهنگ, دانلود والپيپر</h2>
    </a>

        
    <div class="qoutes"><span> هيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد . "گوته" </span></div>

    <div class="support">
        <div class="supt"></div>
        <div class="supc">

        <h3> ترجمه و بهينه سازي:</h3>
        <span>
        <a href="http://yas98.ir" class="dl" rel="nofollow" >ترجمه قالب</a>
        <a href="http://yas98.ir" class="help" rel="nofollow" >سئو و بهينه سازي</a></span>

        </div>
        <div class="clear"></div>
    </div>

    <div class="clear"></div>

    <div class="spbanners">
        <div class="topbanners-body">
<div class="top-banners-right">

</div>

<div class="top-banners-left">
<a target='_blank' href='https://yas98.ir'><img border='0' src='http://yas98.ir/wp-content/uploads/2014/04/26.yas98.ir_.gif' ></a>
</div><div class="top-banners-right">
<a target='_blank' href='https://yas98.ir'><img border='0' src='http://yas98.ir/wp-content/uploads/2014/04/26.yas98.ir_.gif' ></a>
</div><div class="clear"></div>
<div class="top-banners-right">

</div>

<div class="top-banners-left">

</div>
<div class="clear"></div>

</div>    </div>
</header>

<div id="main" class="flush">

    <nav class="nav-primary">
        <ul>            <li><a href="<-BlogUrl->" rel="nofollow" ><span>خانه</span></a></li>
            <li><a href="<-BlogProfileLink->" rel="nofollow" ><span>پروفايل</span></a></li>
            <li><a href="http://Yas98.ir" rel="nofollow" ><span>قالب وبلاگ</span></a></li>
            <li><a href=""mailto:<-BlogEmail->" rel="nofollow" ><span>تماس ما من</span></a></li>
            <li><a href="/archive" rel="nofollow" ><span>آرشيو مطالب</span></a></li>
            <li><a href="/" rel="nofollow" ><span>تبليغات</span></a></li>          
            <li class="last"><a href="<-BlogXmlLink->" rel="nofollow" ><span>rss</span></a></li>

    </ul>


    <div class="clear"></div>
    </nav>

<section class="main-container">

<div class="maincontent">
<span style='display:none'>Ads3

<div class="topbanners468">
<center>
[-Text3-]
<br><br>
</center>
</div>

/endAds3</span>

<br>

<!-- Post -->
<BLOGFA>
<article class="post">
<div class="arrow"></div>
<div class="entry">
<header>
<h2 class="entry-title">
<a href="#" rel="bookmark"><-PostTitle-></a>
</h2>

<BlogPostCategoriesBlock>
<div class="cat">دسته بندي: <BlogPostCategories><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a>, </BlogPostCategories></div>
</BlogPostCategoriesBlock>


<div class="clear"></div>
</header>

<div class="post-content">

<span style='display:none'>PostImageBlock

<p style="text-align: center">
<img alt="<-PostTitle->" src="[Post_Image_Url]" style="width: 460px;height: 300px"/>
</p>

/endPostImageBlock</span>

<-PostContent->
<![if !IE]><div class="comments" id="comments" style="display: none;"><script type="text/javascript">insideComment(<-PostId->);</script></div><![endif]>

<p><br></p>

<BlogExtendedPost>
<div class="post-more-link">
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-PostLink->" class="more-link">دانلود + ادامه مطلب</a>
</div>
</BlogExtendedPost>

    <BlogPostTagsBlock>
    <div class="tags">
<span class="tags-t"></span> برچسب ها : <BlogPostTags separator=<a href="[Post_Tags_Url]" rel="tag"><-TagName-></a>,</BlogPostTags>
    </div>
    </BlogPostTagsBlock>
</div>

<footer>
<BlogComment>
    <div class="comment"><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></div>
</BlogComment>
    <div class="author"><-PostAuthor-></div>


    <div class="date"><-PostDate-></div>

</footer>

</div><div class="clear"></div>
</article>
</BLOGFA>
<!-- End_Post --><br>

<nav class="post">

<div class="arrow"></div>

<div class="entry">

<header>
    <h2 class="entry-title">صفحات</h2>
</header>

<div class="post-content">
     <div id='wp_page_numbers'>
<ul><li class="page_info">ديگر صفحات سايت</li><li class="active_page"><a href="<-BlogUrl->" rel="nofollow" >1</a></li>
<li><a href="<-BlogUrl->/?p=2" rel="nofollow" >2</a></li>
<li><a href="<-BlogUrl->/?p=3" rel="nofollow" >3</a></li>
<li><a href="<-BlogUrl->/?p=4" rel="nofollow" >4</a></li>
<li><a href="<-BlogUrl->/?p=5" rel="nofollow" >5</a></li>
<li><a href="<-BlogUrl->/?p=6" rel="nofollow" >6</a></li>
<li><a href="<-BlogUrl->/?p=7" rel="nofollow" >7</a></li>
<li><a href="<-BlogUrl->/?p=8/" rel="nofollow" >8</a></li>
<li><a href="<-BlogUrl->/?p=9/" rel="nofollow" >9</a></li>
<li><a href="<-BlogUrl->/?p=10/" rel="nofollow" >10</a></li>
<li><a href="<-BlogUrl->/?p=11/" rel="nofollow" >11</a></li>
<li><a href="<-BlogUrl->/?p=12/" rel="nofollow" >12</a></li>
<li class="space">...</li>

</ul>
<div style='float: none; clear: both;'></div>
</div>
</div>

</div>
<div class="clear"></div>
</nav>

<br>                    
<br>

<span style='display:none'>
<nav class="post">
<div class="arrow"></div>
<div class="entry">
<header>
<h2 class="entry-title">صفحات</h2>
</header>
<div class="post-content">
     <div id='wp_page_numbers'>
[Blog_Page]
<div style='float: none; clear: both;'></div>
     </div>
</div></div>
<div class="clear"></div>
</nav>
</span>
<BlogNextAndPreviousBlock><div style="width:100%">
<BlogPreviousPageBlock>
<a style="float: right;" href="<-BlogPreviousPageLink->">مطالب جديدتر</a>
</BlogPreviousPageBlock>
<BlogNextPageBlock>
<a style="float: left;" href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قديمي‌تر</a>
</BlogNextPageBlock>
</div></BlogNextAndPreviousBlock>

<br>

<!-- End Center -->
</div>


<aside class="leftsidebar" role="complementary">

<section class="widget aside collapse">
    <div class="title"><h3>تبليغات</h3></div>
    <ul>
    <center>
<br>
<img src="http://www.sabavision.com/public/public/user_data/advert_banner/5/12125.gif?url=http://downloadha.camp.sabavision.com/advert/program/visit/onlineid/267" style="max-width:240px;max-height:240px" border="0" height="240" width="240">
<br></br>
</center>    
    </section>
    <section class="newsbox">
        <div class="title"><h3>صندوقچه سايت</h3></div>

        <div class="topnews-key">
     <a href="#Week"><span>پيوند ها</span></a>
<a href="#news"><span>نويسندگان</span></a>
    
         <a href="#rand"><span>برچسب ها</span></a>
        
         <div class="clear"></div>
        </div>

<div class="topnews-area" id="Week">
            <ul>
     
<BlogLinkDump><li>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a>
</li></BlogLinkDump>


                                   </ul>
        </div>

    <div class="topnews-area" id="last">
            <ul>

<BlogAuthors>
<-AuthorName->
</BlogAuthors>
                                   </ul>
        </div>
        <div class="topnews-area" id="rand">
            <ul>

<BlogTags>
<a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></a>
</BlogTags>

                                   </ul>
        </div>

    </section>

    <section class="newsbox">
    <div class="title"><h3>امکانات سايت</h3></div>
    <ul>
    <center>

<-BlogCustomHtml-><br>


</center>    
    </section>

    <section class="requriedsoft">
        <figure class="requrie-title"></figure>
        <h3>نرم افزارهاي مورد نياز</h3>
        <div id="requiredsoft">
        <ul>

            <li>
              <figure class="requirethumb"><img src="http://yas98.ir/qalebweb/70/firefox.gif"></figure>
                 <div class="requiredesc"><h4><a href="https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/47.0/win32/en-US/Firefox%20Setup%20Stub%2047.0.exe" rel="nofollow" >مرورگر فايرفاکس Mozilla Firefox </a></h4><p>نسخه نهايي 47.0</p></div>
              <div class="clear"></div>
            </li>

            <li>
              <figure class="requirethumb"><img src="http://yas98.ir/qalebweb/70/chrome.gif"></figure>
                 <div class="requiredesc"><h4><a href="https://dl.google.com/tag/s/appguid%3D%7B8A69D345-D564-463C-AFF1-A69D9E530F96%7D%26iid%3D%7B29154E65-86C1-FC2A-466B-19AF9225C176%7D%26lang%3Den%26browser%3D3%26usagestats%3D1%26appname%3DGoogle%2520Chrome%26needsadmin%3Dprefers%26installdataindex%3Ddefaultbrowser/update2/installers/ChromeSetup.exe">مرورگر کروم Google Chrome </a></h4><p>نسخه نهايي 51.0.2704.106</p></div>
              <div class="clear"></div>
            </li>

            

            <li>
              <figure class="requirethumb"><img src="http://www.downloadha.com/wp-content/themes/DLHA2014/images/idm.gif"></figure>
                 <div class="requiredesc"><h4><a href="http://download.internetdownloadmanager.com/idman625build21.exe?v=lt&filename=idman625build21.exe" rel="nofollow" >
دانلود منيجر Internet Download Manager </a></h4><p>نسخه نهايي 0.9.56</p></div>
              <div class="clear"></div>
            </li>            <li>
              <figure class="requirethumb"><img src="http://s6.picofile.com/file/8257910742/telegram.png"></figure>
                 <div class="requiredesc"><h4><a href="https://updates.tdesktop.com/tsetup/tsetup.0.9.56.exe">
تلگرام Telegram </a></h4><p>نسخه نهايي 11,9</p></div>
              <div class="clear"></div>
            </li>

            <li>
              <figure class="requirethumb"><img src="http://www.downloadha.com/wp-content/themes/DLHA2014/images/aclator.gif"></figure>
                 <div class="requiredesc"><h4><a href="http://download.speedbit.com/dap10_full.exe" rel="nofollow" >
دانلود منيجر Download Accelerator </a></h4><p>نسخه نهايي 10.0.6.0</p></div>
              <div class="clear"></div>
            </li>


            <li>
              <figure class="requirethumb"><img src="http://www.downloadha.com/wp-content/themes/DLHA2014/images/winrar.gif"></figure>
                 <div class="requiredesc"><h4><a href="http://www.rarlab.com/rar/wrar54b2.exe" rel="nofollow" >
نرم افزار فشرده سازي WinRar 5.40 Beta2</a></h4><p>نسخه آزمايشي 5.40 Beta 2</p></div>
              <div class="clear"></div>
            </li>

                       <li>
              <figure class="requirethumb"><img src="http://s7.picofile.com/file/8257916150/icon_hires.png"></figure>
                 <div class="requiredesc"><h4><a href="get.daum.net/PotPlayer/v3/PotPlayerSetup.exe" rel="nofollow" >
پخش کننده فيلم PotPlayer</a></h4><p>نسخه نهايي 4.1.0.3</p></div>
              <div class="clear"></div>
            </li>

                       <li>
              <figure class="requirethumb"><img src="http://www.downloadha.com/wp-content/themes/DLHA2014/images/nero.gif"></figure>
                 <div class="requiredesc"><h4><a href="http://ftp22.nero.com/Nero2016/Nero2016-14.03.2016_stub_trial.exe" rel="nofollow" >
نرم افزار رايت سي دي Nero Platinum</a></h4><p>نسخه نهايي 17.0.04500</p></div>
            


              <div class="clear"></div>            </li>        </ul>        </div>    </section>
<p>

    <a href="http://www.downloadha.com/movie/zootopia-2016-glory/" target="_blank" rel="nofollow" rel="nofollow" ><img alt="" src="http://img5.downloadha.com/hosein/ads/zootopia-gloryad.jpg" style="width: 290px; height: 226px;"></a>

</p>

<div class="textads">

<a class="blue" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.aryagostarafzar.com" rel="nofollow" ><b>آريا گستر ، آموزش فارسي نرم افزار هاي تخصصي</b><br>

<a class="yellow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.hemmatkhah.com/" rel="nofollow" ><b>طب سوزني دکتر فرهاد همت خواه</b></a>

<a class="green" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.hamrahpc.ir" rel="nofollow" ><b>همراه رايانه پاسخگوي تلفني مشکلات کامپيوتر</b></a>

<a class="yellow" target="_blank" rel="nofollow" href="https://janebi.com/other-accessories/usb-flash-memory" rel="nofollow" ><b>فلش مموري</b></a>

<a class="blue" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.behcharge.com/directcharge" rel="nofollow" ><b>شارژ مستقيم ايرانسل</b></a>


</div>
</aside>

<div class="clear"></div>

</section><aside class="rightsidebar">

<div class="rightsc">
<!--Text2-->
<span style='display:none'>Ads2


    <section class="rightsidebarc adsright">
       <h3 class="title"><span>تبليغات</span></h3>
       <br>
       <center>[-Text2-]</center>
    </section>


/endAds2</span>
<!--End_Text2--><!--About-->
<BlogProfile>

    <section class="rightsidebarc adsright">
       <h3 class="title"><span>تبليغات</span></h3>
       <br>
       <center>
<BlogPhoto>
<img  src="<-BlogPhotoLink->"/><br>
</BlogPhoto>

<-BlogAbout->

</center>
    </section>

</BlogProfile>
<!--End_About--><!--Catgroy-->

    <section class="categories" >
    <ul>

    

موضوعات:


 <BlogCategories>
                                          <li><a href="<-CategoryLink->#!/pagePosts"><-CategoryName-><span></span></a></li>
                                       </BlogCategories>

    
    <li class="cat-item cat-item-90"><a href="http://yas98.ir/" title="ياس98" rel="nofollow" >قالب ها</a>
    <ul class='children'>
    <li class="cat-item cat-item-91"><a href="http://yas98.ir/category/cod-qaleb/qaleb3s/" title="قالب سه ستونه" rel="nofollow" >قالب سه ستونه</a>
</li>
    <li class="cat-item cat-item-92"><a href="http://yas98.ir/category/cod-qaleb/qaleb2s/" title="قالب دو ستونه" rel="nofollow" >قالب دو ستونه</a>
</li>

<li class="cat-item cat-item-92"><a href="http://yas98.ir/category/cod-qaleb/qaleb-fun/" title="قالب تفريحي" rel="nofollow" >قالب تفريحي</a>
</li>
<li class="cat-item cat-item-92"><a href="http://yas98.ir/category/cod-qaleb/qaleb-music/" title="قالب موزيک" rel="nofollow" >قالب موزيک</a>
</li>


</ul>

    </section>
</RB:Blog_Category_Block>
<!--End_Catgroy-->


<section class="status">
        <h3 class="status-t"><span>طراح قالب</span></h3>
        <ul>
             <li><p><a href="http://yas98.ir/" rel="nofollow" >ترجمه قالب</a></p></li>

         <li><p><a href="http://yas98.ir/" rel="nofollow" >سئو و بهينه سازي</a></p></li>

             <li><p><a href="http://yas98.ir/" rel="nofollow" >ابزار وبلاگ نويسان ياس98</a></p></li>

        </ul>
    </section>

    <section class="archives">
        <h3 class="archives-t"><span>آرشيو ماهانه</span></h3>
        <div class="archiveselect">
        <a href="#archivelist" id="archivekey">مشاهده</a>
        <div class="archivelist" id="achivelist">
        <ul>
       <BlogArchive>
    <li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li>
    </BlogArchive>

        </ul>

        </div>
        </div>
    </section>

<!--End_Archiv--><!--Html_Blog-->
<span style='display:none'>BlogCustomHtmlBlock

</RB:Block_Right_Loop>
/endBlockRight</span>
<div class="rail"></div>
</div>
</aside>
<div class="clear"></div>
<footer id="footer" role="bottomcontent">
<div class="dividerf"></div>
<section class="tagslist">
<div class="tagslist-title"> </div>
<div class="tagslist-content">
    <h3>برچسب ها</h3>
,<-BlogTitle->,<-BlogDescription->
</div>
<div class="clear"></div>
</section>
<section class="dlhacr">

<div class="dlhacrheader">
    <div id="social">
    <a href="ymsgr:sendim?hamid_tak71" class="tw"><span class="is-hidden">Y</span></a>
    <a href="[RB:Blog_Xml_Link]" class="rss"><span class="is-hidden">RSS</span></a>
    <a href="#" class="g"><span class="is-hidden">G+</span></a>
    <div class="clear"></div>
    </div>
    
</div>
<div class="links">
<ul>
    <li><a href="<-BlogUrl->" class="first">صــفــحــه اصلي</a></li>
    <li><a href="http://yas98.ir/" class="second" rel="nofollow" >قالب بلاگفا</a></li>
    <li><a href="http://ja3az.ir/" class="third" rel="nofollow" >جاساز</a></li>
    <li class="last"><a href="http://google.com" class="five" rel="nofollow" >گوگل</a></li>    
</ul>
</div>
</section>
<div class="clear"></div>
</footer>
</div>


</body>
</html>
پاسخ
#2
لطفا ادرس وبلاگ رو صحیح وارد کنید ...
پاسخ
#3
سلام من چطور میتونم اسکریپت مورد نیازم رو پیدا کنم؟ تو وبلاگم میخوام بنرهایی با فرمت گیف بذارم در قسمت بالای وبلاگ.نه بعنوان یک پست.


نمایندگی خانه هوشمند
پاسخ
#4
دوست عزیز ادرس وبلاگ اشتباهه 
برای فونت میتونید از Css استفاده کنید و مورد دوم هم یه جای گذازی ساده احتیاجه البته اگه چهاچوب قالب در یه فایل آپلود نشده باشه در اون صورت احتیاج به یه هاست دارید.
اگه آدرس وبلاگ رو قرار بدید حرفه ای ها میتونن کمکتون کنن
اما نکته مهم اینه که متاسفانه مخندس شیرازی استفاده از اسکریپت رو ممنوع کرده شاید بهتر باشه میهن بلاگ رو انتخاب کنید
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان